Průběžná zpráva o petici k 10.11.2013

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 10. listopadu 2013 jsou u zmocněnce soustředěny podpisové archy se 106 podpisy, další jsou na arších, které jsou u dalších aktivistů sbírajících podpisy. Na Internetu na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze je 7 podpisů.

Zmocněnec, poté co o zahájení sběru podpisů a obsahu petice informoval 1. náměstka primátora HMP Jiřího Vávru, který má v Radě HMP na starosti rozpočet, cestou jeho sekretariátu, vystoupil s informativní interpelací 7. listopadu na zasedání zastupitelstva Hlavního města Prahy a předal text petice na vědomí i primátorovi. Informování tak jsou i ostatní členové zastupitelstva a přítomní úředníci magistrátu a přítomní zástupci veřejnosti. Nechceme touto peticí nikoho překvapovat, pokládáme za výhodné, když zainteresovaní od začátku vědí, o co se jedná. Reakce primátora nebyla příznivá. Bylo mu připomenuto, že v tiskové zprávě o kampani Ladíme Prahu! 1. 7. 2013 se uvádí, že s primátorem v čele dochází k většímu otevření problematiky územního plánování občanům, k podpoře „kreativity obyvatel a jejich participaci na správě města”. Zpracování rozpočtu do správy města jistě patří. Stenografický záznam průběhu interpelace po jeho zpřístupnění zveřejníme.