Pražský magistrát: Interpelace k participativnímu rozpočtu a odpověď náměstkyně primátorky

Interpelace 22. 1. 2015, Michaela Krausová (PS)

“Pirátka Michaela Krausová vystoupila jako občanka a interpelovala náměstkyni prof. Kyslingerovou, aby byl splněn volební slib politických stran na zavedení participativního rozpočtu. Apelovala, aby byl participativní rozpočet začleněn do programového prohlášení Rady hl. m. Prahy.” http://praha.pirati.cz/treti-zasedani.html

Ve svém vystoupení M. Krausová zmínila nejprve, že podporu nečeká příliš od ODS, jejíž leader B. Svoboda uvedl, že PR není v souladu s ideologií ODS. Nicméně u ostatních politických stran je situace příznivější.

Trojkoalice (KDU-ČSL, Zelení a Starostové a nezávislí) se k PR staví kladně, MČ Praha 7, ve které je starostou J. Čižinský, zahájila pilotní projekt PR v roce 2014. P. Kolínská hodlá prosazovat PR ve své městské části Praha 6. Kladně se k PR vyjadřují také pražští představitelé ČSSD, vč. M. Ludvíka. Piráti podporují téma PR dlouhodobě, kladný postoj vyjádřila i KSČM. Poněkud rezervovanější je TOP 09.

Nejméně jasný je postoj hnutí ANO, protože E. Kislingerová na oslovení doposud nereagovala. Proto se rozhodla ji oslovit formou interpelace. E. Kislingerová slíbila reagovat na interpelaci písemnou formou.

Stenozápis ze 3. zasedání Zastupitelstva HMP dostupný zde: http://www.praha.eu/public/a7/cf/93/2005740_563995_zhmp150122.pdf

Odpověď 28. 1. 2015, Prof. E. Kislingerové (ANO)

“Participativní rozpočtování je velice přínosnou záležitostí, která bezesporu přináší celou řadu pozitivních efektů.” Podle ní je participativní rozpočtování dobře řešeno v rámci grantových programů, protože členy komisí jsou zástupci veřejnosti a veřejnost tak má možnost zasahovat do přerozdělování veřejných prostředků prostřednictvím působení v komisích. “… neuvažujeme o zavedení jiné podoby participativního rozpočtování či jeho rozšiřování.”

Odpověď dostupná zde: http://www.praha.eu/public/9a/c2/2b/2007316_565114_RM_INTERP_obcane_3.pdf

AZ k odpovědi dodává:

Paní náměstkyně definuje PR velice omezeně. Hlavní rozdíly shrňme v 5 bodech:

  1. V komisích nepůsobí zástupci veřejnosti jak je tomu u PR, ale vybraní (resp. politicky nominovaní a jmenovaní) odborníci z řad veřejnosti. V PR jsou nominováni zástupci určitých okrsků volení přímo veřejností.
  2. PR je otevřený proces. Rozhodování grantových komisí probíhá za zařenými dveřmi, bez účasti veřejnosti.
  3. PR má edukativní rozměr – seznamuje občany s rozpočtovým procesem, diskutují se priority, veřejnost se seznamuje s důležitými fakty apod. Nic takového se neděje při rozhodování grantových komisí.
  4. Na jednání o PR dochází k diskusi občanů o prioritách, občané na ně jsou zváni. Nic takového se neděje v případě grantového řízení.
  5. V případě PR sami občané navrhují a diskutují projekty, které jsou potřebné pro jejich komunitu, sousedství, pro zlepšení života. Tyto projekty realizuje město (ve spolupráci s dobrovolníky). V případě grantového řízení podávají projekty subjekty na projekty, které hodlají v případě podpory realizovat.
Předchozí aktivity členů Alternativy Zdola na téma zavedení participativního rozpočtu v Praze vůči Magistrátu hl. m. Prahy:

Petice Alternativy Zdola za zavedení PR v hl. m. Praze:

  • 10. 2. 2014 byly předány podpisové archy petice za zavedení PR s více než 900 podpisy za účasti členů petičního výboru P. Dolínka a L. Ledla, zmocněnce V. Exnera a K. Růžičky předány přímo do rukou primátorovi Hlavního města Prahy T. Hudečkovi.

Více na: https://alternativazdola.cz/category/temata/participativni-rozpocet/