Pražská škola alternativ: Družstevnictví pro 21. století

Obsah sborníku:

Úvod:

 • Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha) – Družstevnictví jako významný stabilizační faktor každé národní ekonomiky
 • Vlasta Hábová (Alternativa Zdola) – Družstevnictví: naděje na lepší svět na Pražské škole alternativ 2011–2012
 • Vlasta Hábová (Alternativa Zdola) – České družstevnictví v sevření dogmat odcházející civilizace

Hodnoty a principy družstevnictví

 • Magdalena Hunčová (Klub samosprávného lidového podnikání) – Úloha družstev v podpoře demokracie, zaměstnanosti a malé ekonomiky: Proč a jak začít s družstevním podnikáním?
 • František Stočes (Alternativa Zdola) – Demokratické rozhodování : základ úspěšnosti družstevnictví
 • Naďa Johanisová (Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno) – Kde peníze nejsou pánem, ale sluhou: Specifika financování družstev
 • Jiří Svoboda (Družstevní asociace České republiky) – Mezinárodní souvislosti družstevnictví

Z praktických zkušeností družstevního podnikání

 • Mira Luna – Jak založit zaměstnanecké družstvo
 • Josef Hon – Příběh ARKADIE
 • Jiří Plocek (Kulturní noviny) – Kulturní noviny: první družstevní periodikum v České republice
 • Eva Krtková (Klub samosprávného lidového podnikání – společnost pro zaměstnaneckou participaci, o.s.) – Družstvo: jeho obsah a legální forma (Ze zkušeností Družstva lidových akcionářů)

Na Pražské škole alternativ se podílejí:

 • Ekumenická akademie Praha
 • Alternativa Zdola
 • Eurosolar – národní sekce evropského sdružení pro obnovitelné zdroje
 • Masarykova demokratická akademie
 • ProAlt
 • Socialistický kruh – SoK
 • Socialistická Solidarita (SocSol)
 • Česká koalice Social Watch
 • Nadace Rosy Luxemburgové

Sborník v pdf je možné stáhnout na http://aa.ecn.cz/