Praha 7 zřídila Komisi participace

Rada MČ Praha 7 usnesením č. 0973/14 ze dne 16. 12. 2014 zřídila Komisi participace.

Komise participace má následující složení:
  • Předseda: MgA. David Kašpar
  • Místopředseda: PhDr. Ing.arch. Lenka Burgerová, Ph.D.
  • Členové: Mgr. Michal Křivohlávek, Ph.D.