Praha 7 – Výsledky hlasování o využití participativní části rozpočtu

V Praze 7 proběhlo hlasování občanů o využití participativní části rozpočtu ve výši 1 mil. Kč. Do ankety se zapojilo 66 občanů, odevzdáno bylo 62 platných hlasovacích lístků. Nejvíce hlasů obdržel projekt vybudování sportovního hřiště v dolních Holešovicích.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří této anketě věnovali svůj čas. Do budoucna chceme občany do participativního rozpočtu zapojit efektivnějším způsobem. Pro příští rok proto budeme připravovat nová pravidla. S autorkou vítězného návrhu se nicméně určitě sejdeme a budeme hledat cestu, jak její projekt přivést k životu,“ uvedl starosta MČ Praha 7 Mgr. Jan Čižinský,

O vyčlenění participativní části rozpočtu rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 7 v únoru tohoto roku. Občané posílali své návrhy na realizaci investiční či sportovní akce ve veřejném prostoru na území sedmé městské části od června do září. Dne 22. září 2014 na Fóru Zdravých měst veřejnost vybrala sedm projektů, které byly následně zařazeny do ankety.

Výsledky ankety: Participativní rozpočet 2014

1. Vybudování sportovního hřiště v dolních Holešovicích – 40 hlasů

2. Revitalizace okolí mostu Barikádníků  – 10 hlasů

3.-4. Obnova a doplnění odpadkových košů – 4 hlasy

3.-4. Rekonstrukce chodníků v ulici Letohradská – 4 hlasy

5. Vybudování nového hřiště pro seniory v horní části Letné – 3 hlasy

6. Vybudování kavárny u metra Vltavská – 1 hlas

7. Vybudování basketbalového koše pro děti – 0 hlasů

Zdroj: http://www.praha7.cz/17488_Vysledky-hlasovani-o-vyuziti-participativni-casti-rozpoctu