PR Banská Bystrica

V prosinci 2013 rozhodli poslanci Banské Bystrice napříč politickým spektrem o tom, že se 20 tisíc EUR z rozpočtu na rok 2014 rozdělí přímo občany města na projekty, které si sami navrhnou a vyberou. Po Bratislavě a Ružomberoku se tak hlavní město Banskobystrického kraje stalo třetím slovenským městem, které zavedlo participativní rozpočet.

Statut participativního rozpočtu schválený Městským zastupitelstvem 10. 12. 2013 usnesením č. 1149/2013: http://www.banskabystrica.sk/download…

Více o PR: http://pr.banskabystrica.sk/, https://alternativazdola.cz/category/temata/participativni-rozpocet/