Petr Tuček: Nerespektování globálních trendů jako „řezání větve pod sebou“

Zdroj: http://www.socsol.cz/2013/clanky/nerespektovani-globalnich-trendu-jako-rezani-vetve-pod-sebou