Petice primátorovi Hlavního města Prahy

25.10.2013

PETICE dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

primátorovi Hlavního města Prahy

ve věci

posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu

byla podepsána všemi členy petičního výboru a k 22. říjnu 2013 byl zahájen sběr podpisů. Text petice je přiložen, může být stažen zde, šířen a podepisován občany Hlavního města Prahy, a to i elektronicky vyplněním řádku na podpisovém archu (vyplnění podpisu není nutné) a odesláním na elektronickou adresu zmocněnce petičního výboru.

Elektronickou verzi petice je možné podepsat i přímo na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze .

Petici kromě členů petičního výboru a jeho zmocněnce podporují občanská iniciativa Alternativa zdola, Společenství práce a solidarity (SPaS), členové zastupitelstva Hlavního města Prahy za KSČM. Další podporovatelé z řad občanských iniciativ, občanských sdružení politických stran a hnutí nebo jiných právnických osob budou po ověření průběžně zveřejňováni.

Petiční výbor a Alternativa zdola jsou připraveni na požádání podat k petici podrobnější vysvětlení nebo zajistit účast na osvětové akci, kde mohou přednést úvod formou přednášky a zodpovědět dotazy v diskusi.

Sběr podpisů bude podle textu petice ukončen 30. ledna 2014.

S Vašimi vyplněnými petičními archy, dotazy, návrhy nebo požadavky se obracejte především na zmocněce petičního výboru, kterým je

RNDr. Václav Exner, CSc., elektronická adresa ladislav.e@centrum.cz, mobilní telefon 602 348 465.