Participativní rozpočet v Praze Zbraslavi pro rok 2016: Do konce listopadu občané podávají návrhy!

Zastupitelstvo MČ Praha – Zbraslav na zasedání dne 14. září 2015 rozhodlo o přistoupení do projektu Participativních rozpočtů, na který bylo pro rok 2016 vyčleněno 600.000,- Kč.

V polovině října se v Městském domu uskutečnilo veřejné setkání s občany, na kterém byl projekt detailně představen a diskutován. Nyní již probíhá fáze podávání návrhů, které mohou občané podávat až do konce listopadu 2015.

Zastupitelstvem schválená pravidla stanoví, že návrh musí splnit několik podmínek:

  • Navrhovatelem je obyvatel Prahy-Zbraslav starší 18 let
  • Návrh podpořilo alespoň 15 spoluobčanů z Prahy-Zbraslav a je určený pro širší veřejnost
  • Cena projektu nepřekročí 150 tis Kč a může být realizován do konce roku 2016
  • Realizace projektu na území Městské části Prahy – Zbraslav
  • Návrh musí být zpracován v písemné podobě a obsahovat podklady pro posouzení realizovatelnosti
  • Podání elektronicky nebo fyzicky na podatelně úřadu

V prosinci dojde ke zveřejnění návrhů a jejich posouzení vzhledem k realizovatelnosti. Autoři návrhů dostanou zpětnou vazbu a budou moci tyto nové podněty zapracovat. V lednu a únoru bude probíhat předvolební informační kampaň pro březnové hlasování o navržených projektech. Voleb (elektronicky nebo fyzicky) se budou moci zúčastnit obyvatelé obce, včetně těch, kteří nemají v obci trvalé bydliště.

Kontaktní adresa: projekt@mc-zbraslav.cz

Aktuální informace naleznete na oficiálním informačním portálu projektu www.participativni-rozpocet.cz/praha-zbraslav/

Metodika participativního rozpočtu (schválena usnesením RMČ č. 98 ze dne 17. 2. 2016): Zásady projektu SPOLEČNĚ PRO ZBRASLAV