Participativní rozpočet pronikl mezi volební témata

Před komunálními volbami roste zájem o možnosti vtažení občanů do veřejného dění. Participativní rozpočet, rozšířený po celém světě a silně zastoupený v sousedním Polsku či Slovensku, si i v České republice získává pozornost.

Zavedení participativního rozpočtu si v nadcházejících komunálních volbách zařadilo do programu nemálo kandidátů různých stran a hnutí širokého politického spektra. Naše občanské sdružení Alternativa zdola, které participativní rozpočet v ČR již několik let prosazuje, má informace, že slib účasti občanů na tvorbě rozpočtu města, městské části či obce zazněl v desítkách volebních obvodů od kandidátů ČSSD, KSČM, ODS, Pirátů, Strany zelených a nezávislých kandidátů, přičemž se dá předpokládat, že počet kandidátů a stran a hnutí je ještě vyšší. Po městské části Praha 7, kde rozpočet s participativními prvky právě v těchto týdnech absolvuje v České republice premiéru, se tak pravděpodobně dočkají přímého podílu na rozpočtování obce i další občané. Kupř. v Praze se participativnímu rozpočtu přihlásili volební strany nebo jednotliví kandidáti hned v 11 městských částech (Praha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 a 20). Z dalších měst lze jmenovat Strakonice, Děčín, Uničov aj.

Stranickou pestrost zastánců participativního rozpočtu dokumentuje již zmíněná Praha 7, kde se pro návrh zastupitelky Miroslavy Moučkové (KSČM) vyslovili zastupitelé všech klubů v zastupitelstvu – ČSSD, ODS, SZ-SNK ED, TOP 09 – a při schvalování pravidel nikdo nebyl proti.

MČ Praha 7 v polovině září ukončila sběr námětů a návrhů (celkem se zapojilo 20 občanů, někteří více nápady), zhodnotila jejich realizovatelnost (zda je má v kompetenci, zda nejde o akce na cizích pozemcích, jimiž MČ nedisponuje, jejich cenu apod.) a uspořádala předvýběr šestice návrhů pro listopadové hlasování občanů. O jeden milion korun na realizaci se budou ucházet: obnova a doplnění odpadkových košů; vytvořit hřiště pro seniory v horní části Letné; vybudování kavárny u metra Vltavská s možností pracovního uplatnění zdravotně postižených; postavit basketbalový koš pro děti ZŠ; revitalizace okolí mostu Barikádníků (u tenisových kurtů) a vybudování sportovního hřiště v dolních Holešovicích.

Participativní rozpočet (participatory budgeting) patří k demokratickým inovacím, které mají podpořit širší zapojení veřejnosti do rozhodování. V různých podobách umožňuje obyvatelům tisíců měst a obcí na celém světě navrhovat investice, služby a akce, které má samospráva realizovat, jinde třeba spoluurčovat velikost výdajových kapitol obce, někde i definovat strategické směry a priority svých měst, diskutovat o všech těchto momentech, formulovat je do konečné podoby, hlasovat o nich a kontrolovat jejich provedení.

Čtvrt století po zavedení prvního participativního rozpočtu v Porto Alegre, půldruhamilionové metropoli nejjižnějšího brazilského státu, po té, co si participativní rozpočet osvojily samosprávy desítek či spíše už stovek měst ve všech státech sousedících s ČR, se i činovníci českých samosprávných orgánů uvědomují, že participativní rozpočet je vhodnou a účinnou formou, jak spoluobčany vtáhnout více do rozhodování o chodu obce, o části rozpočtu, o užití daní, které veřejné správě odvádějí. Participativní rozpočet praktikuje již třetí rok Bratislava, po roce se přidala městská část Nové Mesto, letos jej rozběhla Banská Bystrica, uplatnil jej také Ružomberok, zajímá se o něj Trnava atd. Občané dostali k dispozici tisíce, resp. desítky tisíc eur, za něž navrhli desítky investic i jednorázových kulturních či sportovních akcí.

Alternativa Zdola usiluje o to, aby se o možnosti zavést participativní rozpočet dozvěděli jak občané, tak zastupitelé a politici. Ekonomka Ilona Švihlíková se svými kolegy objela mnoho českých měst a setkala se s řadou občanských aktivistů a zastupitelů. Ilona Švihlíková má z vice než dvaceti akcí v různých městech dobrý pocit: “Roste zájem o vtažení občanů do veřejného dění. Zájem se objevuje u občanů, místních hnutí či spolků, po různé politické strany. Jako Alternativa Zdola jsme připraveni pomoci s implementací procesu a podpořit tak aktivní občanství.”

Výsledkem debat a seminářů jsou zastupitelé a kandidáti v desítek českých měst, kteří se přihlásili k prosazování participativního rozpočtu. Jakou získají podporu občanů ve volbách a nakolik své slovo splní, se dozvíme tento víkend a v následujících měsících a letech.

Alternativa Zdola je občanskou iniciativou, která přenáší systémové alternativy z celého světa do českých poměrů. Tyto alternativy mají podpořit rozkvět lokálních ekonomik, zaměstnanost, účast občanů na rozhodování, zavádění moderních technologií a ekologickou udržitelnost.