Participativní rozpočet na Praze 8

MČ Praha 8 se rozhodla využít tzv. participativní rozpočet, který umožňuje přímé zapojení občanů do rozhodování o rozvoji jejich obce. Radnice vymezí 10 milionů korun ze svého ročního rozpočtu a občané sami vyberou, kam by peníze měly v následujícím roce směřovat, co chtějí ve své obci zlepšit či změnit. Součástí tohoto typu rozpočtování je i možnost získání dotace od Magistrátu hlavního města Prahy, který přispívá celou polovinu z částky, kterou navrhuje městská část.

Zdroj: http://www.praha8.cz/Participativni-rozpocet-na-Praze-8.html