Papež kooperativám: Podporovat ekonomickou poctivost v moři úskočné globální ekonomiky

Vatikán. Papež František dnes v aule Pavla VI. přijal sedm tisíc zástupců Konfederace italských kooperativ z výrobních i nevýrobních sektorů. Dějiny italského katolického družstevnictví, jak zdůraznil Svatý otec, sahají do devatenáctého století. U zrodu zemědělských a peněžních družstev mnohokrát moudře stáli místní faráři, poznamenal. Církevní nauka vždy družstevnictví uznávala a cenila si ho, jak dokládají dokumenty Lva XIII., Pavla VI. či Benedikta XVI., pokračoval papež a přešel k dnešní úloze katolických družstev:

„V různých italských diecézích dosud družstevnictví poskytuje účinné řešení na problém nezaměstnanosti a sociálního znevýhodnění. Dnes je běžným pravidlem, že člověk při hledání práce uslyší: »Pojď pracovat do této firmy, 10 či 11 hodin práce za 600 euro. Nelíbí se ti to? Tak běž domů«. Za ním totiž stojí dlouhý zástup lidí, kteří hledají práci. A hlad nás přiměje k tomu, že bereme, co nám dávají, také práci na černo. Kolik mužů a žen, kteří dnes u někoho pracují v domácnosti, dostane jednou důchod?

Není snadné mluvit o penězích, připustil papež. A s odvoláním na sv. Basila z Césareje, církevního otce ze čtvrtého století, kterého později citoval také sv. František, označil peníze za „ďáblovy výkaly“.

„Nyní to opakuje také papež: Peníze jsou ďáblovy výkaly. Když se z peněz stane modla, řídí lidské rozhodování. A poté člověka zničí, dovedou k zavržení, učiní si z něj sluhu. Družstvo může s penězi správě nakládat a používat je ve službě životu, pokud se jedná o pravé družstvo, tedy takové, kde kapitál neovládá člověka, nýbrž člověk ovládá kapitál.“

V této souvislosti papež vyzval k boji proti falešným družstvům, která vystupují pod takovým jménem, avšak ve skutečnosti sledují lukrativní a leckdy nečestné cíle, podvádějí své členy, nevyhýbají se tržním manipulacím a korupčním tahům.

„Pokud je družstevnické hospodářství autentické a pokud má dostát své zásadní sociální funkci, (…) musí sledovat transparentní cíle. Má podporovat ekonomickou poctivost! Takovou, která hospodářství ozdravuje v moři úskočné globální ekonomiky. Pravou ekonomiku utvářejí lidé, kteří mají v srdci a mysli výlučně obecné dobro.“

– vyzdvihl papež František. V obsáhlé promluvě pak členům italských katolických družstev doporučil pětici konkrétních postojů. Vyzval je k podpoře zaměstnanosti nejslabších společenských vrstev, ke hledání nových forem sociálního zabezpečení, zejména zdravotnictví, ke snaze o sociální spravedlnost a osobnostní růst každého družstevníka, k nalezení souladu mezi pracovními a rodinnými povinnostmi a konečně k uváženým investicím „dobrých prostředků do dobrých děl“.

„To je vaše pravé poslání, které vyžaduje tvořivou fantazii. Novými formami, metodami, postoji a nástroji bojujte proti „skartační kultuře“, kterou dnes prožíváme. Tento odpis člověka pěstují mocnosti, které drží v rukou ekonomicko-finanční politiku globalizovaného světa, v jehož středu stojí bůžek peněz.“

V samém závěru papež italské katolické družstevníky vybídl ke spolupráci s jinými typy družstevního sdružování a k poukazu na společné hodnoty.

„Existují katolická a nekatolická družstva. Ptám se ale: uchráníme si víru tím, že se uzavřeme sami do sebe? Tím, že budeme spolupracovat jenom mezi sebou? Nebojte se plánu na utvoření družstevního spolku, nýbrž jej jako křesťané prožívejte ve své víře a na základě vlastní identity. Pokračujte v cestě se všemi lidmi dobré vůle. To je totiž křesťanské povolání, ke kterému je každý zván. Křesťanské hodnoty nejsou naším vlastnictvím, máme je sdílet s těmi, kteří sice nemyslí jako my, ale usilují o totéž, co my. Jděte proto s odvahou dál! Jste tvůrci, básníci. Kupředu!“

Loučil se Petrův nástupce se členy italské Konfederace kooperativ.

Zdroj: Radio Vaticana