Odkazy na stránky věnované participativnímu rozpočtu a souvisejícím tématům

Přehled různých odkazů na stránky věnované participativnímu rozpočtu a souvisejícím tématům

Česky

https://alternativazdola.cz/category/temata/participativni-rozpocet/ – stránky iniciativy Alternativa Zdola, která se tématu PR věnuje.

http://opendata.cz/ – cílem iniciativy je vybudování otevřené datové infrastruktury v ČR. Ta bude poskytovat veřejná data komukoliv a kdykoliv a umožní data volně kombinovat. Na základě snadného přístupu k datům může odborná veřejnost svobodně a nezávisle tvořit aplikace ať pro jiné odborníky tak pro laickou veřejnost. Příkladem může být aplikace Rozklikávací rozpočet.

http://www.participativni-rozpocet.cz – portál české neziskové organizace Agora Central Europe, která se dlouhodobě věnuje zapojování veřejnosti do rozhodování radnic.

http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci – informace o rozpočtových výdajích českých obcí. Na stránkách si můžete najít informace o Vaší obci.

Veřejné rozpočty – možnosti účasti občanů na rozpočtování

Slovensky

http://utopia.sk – aktivní v PR v měste Bratislava, Ružomberok , městské části Bratislava – Nové mesto i studentskom městečku Mlynská dolina

http://www.viaaltera.sk/ – aktivní v PR v měste Banská Bystrica

Anglicky

http://www.participatorybudgeting.org.uk – stránky nevládní organizace PB Unit věnované PR ve Velké Británii – informace, dokumenty, newslettery, videa.

http://www.participatorybudgeting.org – stránky nevládní organizace Participatory Budgeting Project v USA – základní informace, materiály a události.

http://pbnyc.org – stránky věnované projektu PR New Yorku.

Užitečný software k PR a OpenData

http://www.infoop.org/system/?newlang=eng – užitečná softwareová pomůcka určená pro design cyklu participativního rozpočtu, obsahuje například otázky, s nimiž se budete v průběhu tvorby Vašeho procesu potýkat, umožňuje vizualizaci projektového cyklu nebo např. regionalizaci Vaší lokality atd.

http://yourlocalbudget.org/ – SW nástroje – OpenData, design PR.

http://openspending.org/ – jednoduchý nástroj k vizualizaci struktury veřejného rozpočtu.