Obyvatelé budou moci sami rozhodnout o části rozpočtu

Děčín se připojí k městům, které mají participativní rozpočet. Lidé tak získají možnost navrhnout konkrétní investici, jež zlepší život v okolí jejich bydliště. Radnice vyčlení půl procenta výdajů, což představuje 5 miliónů korun.

Projekt Tvoříme Děčín je inovativním nástrojem přímé demokracie a umožní občanům ovlivnit podobu města. „V tuto chvíli tvoříme podmínky a způsob hlasování o nejlepších projektech,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Již teď je jasné, že navrhnout zajímavý projekt budou moci občané starší 15 let. „Participativní rozpočet chceme uvést v život co nejdříve. Počítáme tedy s tím, že již letos vyhlásíme konkrétní podmínky a lidé budou moci podávat návrhy, co chtějí za tyto vyčleněné peníze ve městě pořídit,“ vysvětlil Jiří Anděl, náměstek primátorky. Proces Participativního rozpočtu stojí na přímé komunikaci mezi radnicí a občany. O projektech nakonec rozhodne veřejné hlasování. „Důležité nyní je nastavit kvalitní podmínky pro tento projekt. Lidé musejí mít dobré informace, aby mohli podat své návrhy a ty byly realizovatelné a koncepční a musí také být schopni získat mezi spoluobčany pro svůj projekt podporu,“ doplnil Jiří Anděl. Děčín je dalším městem, které se ubírá cestou spolurozhodování občanů. V kraji takto pracuje například Chomutov nebo Litoměřice. V celé republice je to nyní teprve 27 měst různé velikosti. „Zapojování obyvatel do tvorby nebo obnovy města. Do rozhodování o místech jejich života je správný krok, který vede k získání větších vazeb na místo, kde žijeme,“ dodala Marie Blažková.

Zdroj: Magistrát města Děčín http://www.decin.cz/2017/09/obyvatele-budou-moci-sami-rozhodnout-o-casti-rozpoctu/