Občané v hlasování zvolili projekty pro participativní rozpočet

Občané MČ Praha 8 vybrali v hlasování rozvojové projekty, na které by měly být použity peníze z rozpočtu městské části. Radnice pro tyto účely již dříve vyhradila částku 10 milionů korun. Nejvíce hlasů obdržely projekty „Venkovní učebna/altán pro výuku předmětů přírodních věd“ (513 hlasů), „Studie proveditelnosti multifunkční sportovní hala MČ Praha 8“ (428 hlasů) a „Rekonstrukce venkovní herní plochy v Mateřské škole – Klíčanská“ (300 hlasů).

Konkrétní seznam úspěšných projektů je znázorněn v následující tabulce:

Pořadí Počet hlasů Název projektu Alokovaná částka v tis. Kč Zbývající částka v participativním rozpočtu v tis. Kč
1. 513 Venkovní učebna/altán pro výuku předmětů přírodních věd 3 000 7 000
2. 428 Studie proveditelnosti – multifunkční sportovní hala MČ Praha 8 1 000 6 000
3. 300 Rekonstrukce venkovní herní plochy v Mateřské škole Klíčanská 370 5 630
4. 212 Rekonstrukce zahrady Mateřské školy Krynická 1 694 3 936
5. 194 Venkovní hřiště, roh ulic Nad Rokoskou a S. K. Neumanna, parcela č. 659, katastrální území Libeň, vlastník MČ Praha 8 5 000 – 1 064
Zbývá k dokrytí: 1 064 tis. Kč

Zdroj: http://www.praha8.cz/Obcane-v-hlasovani-zvolili-projekty-pro-participativni-rozpocet.html