O participativní rozpočet je zájem

Až do 31. srpna t.r. mohli semilští občané podávat své návrhy na různé investiční akce ve veřejném prostoru na území města Semily, a to díky zavedení participativní části městského rozpočtu pro rok 2016. Ta dává občanům možnost přímo rozhodovat o použití části veřejného rozpočtu a městu zároveň umožní realizovat menší investiční akce, které si občané přejí. Hlasování se mohou zúčastnit občané starší 16 let a tak i mladí lidé získávají možnost ovlivnit dění ve svém městě.

“Participativní část rozpočtu je pro rok 2016 určena ve výši 1 milionu korun, přičemž náklady na jednotlivé investiční akce nesmí překročit 50 % z této částky,” sdělil Ing. Tomáš Sábl, místostarosta města Semily.

Výzva byla uveřejněna 1. června. Návrhy mohli občané podávat od 1. července do 31. srpna t.r. a celkem bylo na město doručeno 17 návrhů. Ty budou nyní posouzeny pracovníky odboru rozvoje a správy majetku (ORSM).

“Jednotlivé návrhy nyní prověří ORSM a provede jejich přibližné ocenění,” vysvětluje Ing. Sábl. “Výbor pro rozvoj města pak na svém jednání 1. října tyto podklady vyhodnotí a do ankety postoupí všechny návrhy, které budou splňovat nastavená pravidla. Po tomto datu budou projekty představeny občanům a v termínu 1. – 30. listopadu budou občané starší 16 let hlasovat.” doplňuje místostarosta.

Projekty se po hlasování seřadí podle počtu získaných hlasů až do celkové částky participativní části rozpočtu. Zastupitelstvo města je na svém prosincovém zasedání odsouhlasí k realizaci v roce 2016.

“Participativní rozpočet zatím naplňuje naše očekávání. Návrhy jsou různého charakteru. Od betonového stolu na pink ponk, přes rekonstrukci dětského hřiště a chodníků, až po vypsání architektonické studie na biotopové koupaliště. Jsem rád, že se sešlo tolik návrhů a věřím, že i o hlasování bude zájem, protože je opravdu z čeho vybírat. Chceme lidem nabídnout, aby mohli každý rok ovlivňovat rozvoj města.” dodává Ing. Sábl.

Zdroj: http://www.semily.cz/o-participativni-rozpocet-je-zajem/d-3441