Nové odbory ukázaly novou cestu: aneb hora musí přijít k Mohamedovi

Nové odbory se odvážně pustily do propagace odborové organizovanosti. Místem pro specifickou akci pro veřejnost se stalo Ústí nad Orlicí.

Nové odbory pochopily, že místo zvaní občanů do uzavřených sálů, je potřeba vyjít za nimi. Proto se akce odehrávala na náměstí. Ve stánku se promítal film o přínosech odborové organizovanosti, k dispozici na místě byl stánek s materiály, lidé se mohli obracet na organizátory s problémy a dotazy, které se týkají založení odborové organizace ve firmě, kde pracují.

Na náměstí pak vystupovali jednotliví účastníci s krátkými vystoupeními. Týkaly se přínosu odborů pro ekonomiku, důležitosti solidarity a spolupráce ve společnosti i lokální ekonomiky a jejích výhod.

Akce Nových odborů ale zaujala nejen ty, kteří seděli na lavičkách na náměstí, lidé se zastavovali, poslouchali v podloubí, ne vždy ale našli odvahu přijít blíž ke stanu.

Nové odbory ukázaly, že kromě odborných konferencí a seminářů, je potřeba mnohem víc působit „na ulici“ a nepočítat s tím, že občané, zaměstnanci přijdou do přednáškových sálů, ale je potřeba jít za nimi a novými formáty představovat důležitá témata.

« z 2 »