Nelson Dias: „Hope for Democracy”

Doporučená četba pro příznivce PR

Nelson Dias: „Hope for Democracy” – 25 years of participatory budgeting worldwide

Kniha obsahuje řadu případových studií z projektů participativního rozpočtování z celého světa. Kniha byla původně publikována v portugalštině. Zájemcům je ale přístupná také v anglickém překladu díky práci kolektivu autorů (Engagement Global gGmbH / Service Agency Communities in One World).

Studie z celého světa analyzují různé aspekty procesů participativního rozpočtování (PR). 32 mezinárodních expertů se ve svých příspěvcích zabývá uspořádáním PR, cíli a dopady PR procesů na rozvoj demokracie a veřejnou správu. Kniha také poukazuje na globální trendy ve vývoji PR.

Iniciativa pro vznik knihy vzešla od Nelsona Diase, ředitele portugalské nevládní organizace IN LOCO.