Návrh Zásad participativní části rozpočtu MČ Praha 7

Usnesení zastupitelstva MČ Praha 7

Návrh Zásad participativní části rozpočtu MČ Praha 7

č. 0035/14
Ze dne 28.4.2014

Zastupitelstvo MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Návrh Zásad participativní části rozpočtu MČ Praha 7
 2. Schvaluje
  • 1. Zásady participativní části rozpočtu MČ Praha 7
 3. Ukládá
  • 1. Určen: VED OŽP Horská Hana Ing.
  • 1.1 Úkol: zajistit postup podle Zásad participativní části rozpočtu MČ Praha 7 v roce 2014 ve schválené výši 1 000 tis. Kč
  • 1.2 Termín: 30.11.2014

starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: Josef Neuberg

Přílohy:

Zdroj: http://praha7.cz/path/usn?l=1&idUsn=19418&dlOrgan=2