Moudrost hejna

Hejno (anglicky “swarm”) je nový druh organizace, jehož vznik umožnila dostupná a levná hromadná komunikace. Byť dříve byly na organizování 100 000 lidí třeba stovky zaměstnanců na plný úvazek, dnes to dokáže udělat — a běžně to dělá — jediný člověk z vlastní kuchyně ve volném čase.

Koluje mnoho mýtů o tom, co to vlastně hejno je. Začneme vysvětlením, co hejno není.

Není to beztvarý dav sobě rovných, kde nikdo nemá žádnou rozhodovací moc. Přestože někteří tohle považují za ideální společnost, není to hejno.

Stejně tak to není tradiční hierarchická organizace, kde shora přicházejí příkazy a od lidí dole se očekává, že je budou plnit. Hejno tak může z vnějšku vypadat, ale ve skutečnosti tak nefunguje.

Spíše je to kostra vytvořená několika jednotlivci, která umožňují desítkám tisíc lidí spolupracovat na společných životních cílech. Jednotlivci z těch desítek tisíc lidí jsou většinou velmi různorodí a pocházejí ze všech koutů společnosti, ale mají jeden společný cíl. Kostra vytvořená jedním nebo pár jednotlivci těmto desetitisícům lidí umožňuje vytvořit kolem ní hejno a společně začít měnit svět.

Kostra nemusí vypadat nijak složitě. V nejjednodušší podobě jsou to jen prostředky ke komunikaci a diskutování o problémech, které chce hejno změnit, například forum nebo server. Komplexita vzniká z meritokracie, která představuje způsob fungování hejna a rozhoduje o směřování jeho činnosti jako organismu.

Protože jsou všichni členové hejna dobrovolníci — vstoupili do něj, protože hejno považují za vhodný nástroj pro změnu věcí, na kterých jim záleží — vůdčí pozici lze získat pouze inspirováním ostatních vlastní činností. Zakladatel hejna má díky tomu obrovský počáteční vliv, ale zdaleka není jediný. V typickém hejnu objevíte, že se lidé povzbuzují navzájem napříč všemi vrstvami a navzdory zeměpisným vzdálenostem, s jediným společným jmenovatelem v podobě hlavních cílů hejna, kterých se každý jednotlivec rozhodl dosáhnout.

Především, v hejnu je největší pozornost věnována tomu, co lidé mohou dělat, ne tomu, co dělat musejí nebo nesmějí.

To je výrazně odlišuje od tradičních korporací a demokratických institucí, které kladou největší důraz na to, co lidé dělat musejí a jaké mantinely při tom nesmějí překročit. Tento rozdíl je zčásti důvodem, proč hejno dokáže být tak efektivní: každý si z palety činností potřebných k dosažení cílů hejna může vybrat to, co by chtěl dlouhodobě dělat, a nikdo mu nebude říkat, jak se to nesmí dělat.

V hejnu nikdo nikomu nemůže přikazovat, co má dělat. (Lidé ale mohou dobrovolně přijímat role a závazky.)

Místo toho se lidé navzájem povzbuzují. Aktivisté nemusejí podávat hlášení. Protože každý neustále komunikuje se všemi ostatními, úspěšné projekty rychle vytvářejí vlny. Z méně úspěšných se hejno poučí a život jde dál, aniž by někdo někomu dával vinu.

Když chcete v hejnu získat vůdčí roli, musíte si stoupnout a říct „Chystám se udělat X, protože tím podle mě dosáhneme Y. Kdo by mi chtěl s X pomoct, je vřele vítán.” V hejnu to může říct kdokoliv a všem je to doporučeno. Tohle rychle vytváří neformální, ale ohromně silnou vůdčí strukturu, kde lidé přijímají role, které maximalizují jejich vliv na prosazování cílů hejna — vše probíhá organicky bez centrálního plánování a organizačních diagramů.

Jediní lidé, kteří z toho vybočují a přijímají formální závazky, jsou ti, kteří udržují kostru hejna — protože představují styčné body pro média a další externí organizace pracující tradičním způsobem. Kvůli tomu někdy hejno může vypadat jako tradiční organizace. Ale je tu jeden klíčový rozdíl: hejno z venku vypadá jako tradiční organizace, protože tak chce vypadat; protože tak může mnohem efektivněji komunikovat s organizacemi starého typu. Ne protože by tak doopravdy fungovalo.

Jenže co je nejdůležitější, hejno od tradičních organizací odlišuje jeho blesková rychlost, prakticky nulové provozní náklady a velké množství velmi oddaných dobrovolníků. Zevnitř hejna vypadají tradiční korporace a demokratické instituce pomalejší než šnek. Proto také hejno dokáže změnit svět: tradiční organizace nechává daleko za sebou, jak co se týče kvality a kvantity vykonané práce, tak i efektivity využití zdrojů.

Tato kniha vás krok po kroku naučí celý postup pro vytvoření nezbytné kostry a vybudování úspěšného hejna kolem ní.

odkaz: http://piratskenoviny.cz/