Seminář k Mezinárodnímu roku družstevnictví 2012

Monika Hoření: Jihlava – Družstva budují lepší svět!

Na semináři v Jihlavě k Mezinárodnímu roku družstev 2012 došlo k dohodě na založení společného levicového regionálního sdružení, patrně pod názvem SPaS Vysočina, jako první v republice.

Seminář uspořádaný 1. listopadu 2012  Národohospodářskou sekcí Masarykovy demokratické akademie (MDA) a Spojenectvím Práce a Solidarity (SPaS) za výrazné pomoci odborů Bosch Diesel a občanských iniciativ – Fóra alternativ se věnoval družstevnictví, odborářským aktivitám, ekonomice, stavu české společnosti, politické a hospodářské situaci ČR. Současný stav družstevnictví v ČR přiblížil Miroslav Kerouš, ekonom DUP Pelhřimov (Družstvo uměleckého průmyslu), odborník na ekonomiku a sociální podnikání. Další poznatky sdělili zástupci družstevní sekce Alternativy zdola Ilona ŠvihlíkováFrantišek Stočes.

Podle Švihlíkové nabízí světu družstevnictví více než 100 milionů pracovních míst. »Že možnost koupení si podniku zaměstnanci není jen věcí ciziny, svědčí i příběh, kdy si naši odboráři koupili sklárny v Květné,« řekla Švihlíková. Stočes připomenul osud Agrokombinátu Slušovice a vůbec likvidaci družstev a tlak na ně prostřednictvím transformačního zákona (tzv. zákon 3T). Pravicové vlády podle něj družstevní podnikání destruují. »Není divu, že pak v ČR nevznikl družstevní komplex, který by se slušovickému družstvu alespoň vzdáleně podobal,« dodal s tím, že dobrých příkladů v zahraničí je mnoho. »Chceme-li vytvořit socialistickou společnost, musíme vytvořit nejprve socialistické ekonomické subjekty,« míní Stočes, podle něhož by se např. v procesu privatizace měly podniky přednostně přetvářet v družstva.

František Jonáš z MDA uvedl, že družstevnictví nejsou jen JZD. »Ta však stabilizovala venkov. Zákon 3T měl údajně napravovat majetkové křivdy. Ale první, k čemu došlo, byla ztráta přidružené výroby,« zdůraznil Jonáš. Radikální levici ve Francii Parti de Gauche a v Řecku Syrizu představili Ivan David a Ilona Švihlíková.

V  závěru se účastníci (mezi nimi i krajský předseda KSČM Pavel Kalabus nebo Kateřina Sedláčková z Iniciativy za demisi vlády) dohodli na založení společného regionálního levicového sdružení, patrně pod názvem SPaS Vysočina, jako první v republice.
(zku)

Zdroj: http://www.halonoviny.cz/