“Moje osmička” – 10 mil Kč na participativní rozpočtování v MČ Praha 8

Rada městské části schválila participativní rozpočet na svém zasedání dne 18. května 2016 a vyhradila pro jeho realizaci 10 milionů korun.

Do konce května 2017 mohli občané podávat náměty pro zkvalitnění veřejného prostoru v Praze 8. Návrhy jsou určené k realizaci projektů v rámci tzv. participativního rozpočtu. Podmínkou návrhů občanů je, že musí mít investiční a lokální charakter, musí se týkat úprav veřejných prostranství a být veřejně prospěšné. Návrh se musí týkat pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy nebo svěřených MČ. Nebudou podpořeny „měkké projekty“, tedy akce, aktivity, projektová dokumentace apod.

V loňském roce mohli občané volit mezi připravenými projekty. Participativní rozpočet považuje vedení MČ za skvělou formu zpětné vazby a pomoc při sestavovávní priorit při tvorbě rozpočtu.

Zdroj: https://www.praha8.cz/Praha-8-podpori-navrhy-obcanu-deseti-miliony-1.html