MO Ostrava Jih: “Společně tvoříme JIH”

MO Ostrava Jih: “Společně tvoříme JIH”
Odkaz na webové stránky Společně tvoříme JIH: http://www.spolecnetvorimejih.cz/

Informace k veřejným setkáním projektu Společně tvoříme Jih!!!
19. dubna 2016 Pět milionů korun na dobré nápady lidí – to je projekt Společně tvoříme Jih!!!.
V dubnu proběhla veřejná setkání.
http://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava-jih/11000003799/prave-probihaji-verejna-setkani-projektu-spolecne-tvorime-jih