Mikuláš Ferjenčík: Piráti hledají hranice demokracie, zavádějí participativní rozpočet

Pirátská strana pro tento rok ze svého rozpočtu vyčlenila částku, u které řadoví členové strany určí, na jaké projekty se použije. Zavedění participativního rozpočtu je pro Piráty dalším krokem na cestě za dokonalejší demokracií.

Pirátská strana má za jeden ze svých hlavních cílů posílení účasti veřejnosti na politickém rozhodování. Současně u Pirátů platí, že to co prosazujeme, současně používáme uvnitř strany. Proto naše představitele volí všichni členové přímo a mohou je i odvolat, proto zveřejňujeme kompletní účetnictví Pirátské strany na webu. Nejnovější aktivita z tohoto soudku je pilotní projekt, který v Pirátské straně zavádí participativní rozpočet.

Pirátská strany díky relativnímu úspěchu v posledních sněmovních volbách (2,66 % hlasů při minimálních nákladech na volební kampaň a značně omezeném přístupu do veřejnoprávních médií v porovnání například s SPOZ a Zelenými) získala nemalé finanční prostředky, celkem přes třináct milionů korun.
Ještě před volbami jsme v rámci vnitrostranických předpisů upravili pravidla pro nakládání se státním příspěvkem. Piráti budou veřejné prostředky utrácet výlučně za platby státu, službu veřejnosti a mimořádné aktivity s mezinárodním významem (viz webové stránky Pirátů). Máme za to, že státní prostředky mají sloužit k realizaci politické činnosti a nemají živit rozličné mediální agentury.

Pro rok 2014 plánují Piráti výdaje přibližně pět milionů korun. O třech a půl milionech z této částky rozhoduje republikový výbor Pirátů, se zbytkem hospodaří kraje. Republikový výbor se na návrh předsednictva strany rozhodl uvolnit 750 000 Kč z částky, kterou měl k dispozici na pilotní vyzkoušení participativního rozpočtu uvnitř Pirátské strany. Co to znamená a jak to bude fungovat?

Participativní rozpočtování dává členům Pirátské strany možnost přímo rozhodovat o tom, jaké projekty stranickou finanční podporu získají a jaké ne a to následujícím způsobem. Členové Pirátské strany představí projekty, které splňují podmínky financování veřejnými penězi a jsou převážně dobrovolnické, navrhovatel uvede minimální a maximální částku, kterou na realizaci projektu potřebuje.

Projekty budou následně představeny na společné stránce a každý člen Pirátů bude mít přidělenou částku, kterou může mezi navržené projekty rozdělit. Realizují se ty projekty, jejichž podpora přesáhne minimální rozpočet navržený v přihlášce. Celý proces bude probíhat online v rámci pirátského fóra.

Návrh pravidel fungování participativního rozpočtu, který předsednictvo Pirátů předkládá republikovému výboru Pirátské strany, naleznete na pirati.cz. Budeme rádi za jakékoli připomínky.

Co si od zavedení participativního rozpočtu slibujeme? Motivací je více, tou hlavní je snaha usnadnit členům Pirátů realizaci jejich vlastních nápadů, projektů a myšlenek, pokud jsou v souladu s cíli Pirátské strany.

Vnímáme Pirátskou stranu jako prostředí, které by mělo aktivním lidem zjednodušovat život ve snaze měnit věci k lepšímu. Participativní rozpočet jim k tomu poskytuje i finanční prostředky, o které nemusí žádat u často přetížených členů vedení strany, ale místo toho se mohou obrátit přímo na řadové spolustraníky. Další důležitý přínos je zpětná vazba. Vedení strany uvidí, čemu se chtějí členové skutečně věnovat, pokud dostanou k dispozici stranické zdroje.

Třetí hlavní důvod proč participativní rozpočet zavést souvisí se samotnou podstatou fungování Pirátů. Piráti věří, že demokracie může být efektivní (nebo přinejmenším konkurenceschopná), jako metoda spravování sdílených statků. Abychom to potvrdili, tak je nutné ji skutečně zavést a ukázat, že funguje, hledat její slabiny a pokud to jde, je odstraňovat, participativní rozpočet je další krok na této cestě. V neposlední řadě se nesmíme bát experimentů, které by před nástupem Internetu nebyly realizovatelné.

Více o participativním rozpočtování najdete na webu https://alternativazdola.cz/category/temata/participativni-rozpocet/.

Zdroj: http://denikreferendum.cz/clanek/17190-pirati-hledaji-hranice-demokracie-zavadeji-participativni-rozpocet