Konference Participativní demokracie: potenciál a limity

Konference se konala v Ústí nad Labem dne 23. 4. 2015.
Organizátor: Ústečan, o.s., FF UJEP.