Kateřina Vojtíšková: Tažení participativního rozpočtování v českých obcích a městech pokračuje

Participativní rozpočet prožívá v České republice v letošním roce boom a prognóza pro další roky je poměrně optimistická, přidávají se totiž další a další města. Participativní rozpočtování probíhá ve třech desítkách měst či městských částí, zatímco před rokem bychom byli vystačili s prsty jedné ruky. Tento fakt zobrazuje logo Agora CEinfografika připravená od Agory CE a ve stejném duchu referují sem tam už i nejsledovanější veřejná i soukromá média.

Celkem pochopitelně se dá očekávat, že participativní rozpočet bude tématem pro komunální volby v příštím roce, ve stávající kampani pro parlamentní volby se k tématu vyjadřují explicitně snad jen zástupci Pirátské strany, která si participativní rozhodování zavedla i u části svého rozpočtu: „Jsme pro prvky přímé demokracie, které samy uplatňujeme v chodu strany – přímé volby, referenda, odvolatelnost, participativní rozpočet.“ Pokud se Piráti do sněmovny probojují, můžeme se dočkat silnější rezonance těchto témat.

Celkově myšlenka nalezla živnou půdu u zastupitelstev nejrůznějších barev v největších městech Praze, Brně či Ostravě, resp. v jejich městských částech, a to bez ohledu na velikost – od pár tisíc, přes statisícové městské části, až po statutární město Brno. Šíří se v obcích ležících v blízkém okolí Prahy, na severní Moravě nebo v severních Čechách, ale dá se říct, že i ve městečkách po celé ČR.

Korunku ke korunce

Nalejme si však čistého vína, zas taková hitparáda to (prozatím) není. Skeptik může namítnout, že v řadě případů se jedná zřejmě spíš o neškodné experimenty, které mohou mít jepičí život. Životaschopnost je opravdu těžké předpovídat ve chvíli, kdy ty nejstarší participativní rozpočty začínají třetí ročník. Obavy mohou být oprávněné zvlášť tam, kde se občanům nabídne šidítko práva rozhodovat o několika drobných z rozpočtu, když mají pocit, že jejich radní přitom rozhazují ve velkém za bůhvíco.

Částky vydávané na participativní část rozpočtu na celkovém rozpočtu jsou popravdě ve valné většině spíš mizivé, v řádech promile. Nad 1 % ze svého rozpočtu a zároveň největší částky na obyvatele vynaložily ve Slivenci, Dobřejovicích, Mnichovicích a Říčanech. Velikostí participativní části rozpočtu při přepočtu na jednoho obyvatele vedou Říčany s téměř 333 Kč / obyvatele (Praha-východ, 15,2 tis obyvatel), Dobřejovice s 225 Kč / obyvatele (Praha-východ, 1,1 tis obyvatel) a Praha Slivenec se 175 Kč / obyvatele (3,2 tis obyvatel). Vidíme, že kromě Říčan jde o velmi malé aglomerace. I tak si tyto samosprávy zaslouží pochvalu za to, že projevily odvahu a především důvěru v sebe i své občany.

Graf "Velikost participativního rozpočtu"

Vox populi, vox Dei

Vedle vyčleněných financí je neméně důležitá i druhá složka – participace, tedy zájem občanů se procesu účastnit. Proces umožňuje různou míru zapojení, od prvotní fáze sběru námětů, přes jejich výběr, někde až po konečnou realizaci a využívání. Nejvíce se zřejmě sleduje zapojení občanů do hlasování o námětech či projektech, které může probíhat různými způsoby (elektronicky, osobně, papírově). Současná praxe hlasování většinou využívá principu udělování pozitivních a negativních hlasů. Záporné hlasy mají odlišit ty návrhy, které budí z nějakého důvodu u občanů kontroverzi a u nichž by bylo vhodné ještě před realizací uskutečnit šetření s cílem odhalit příčiny nevole a předejít možným problémům při realizaci.

Dobře zapojení občané v malých obcích a městských částech

Gratulovat můžeme těm samosprávám, kde se hlasování zúčastnila přibližně desetina občanů. To lze jednoznačně považovat za velký úspěch komunikační kampaně. Již účast dosahující 5 % obyvatel oprávněných volit lze zejména na území velkých samospráv považovat za slibný výsledek.

logo MnichoviceV prvním ročníku se s větší než desetinovou účastí mohou pochlubit v Mnichovicích, Chýni (Praha západ) nebo MČ Praha Kolovraty. Mnichovická starostka P. Pecková v Mladé frontě Dnes popisuje postup realizace vítězných návrhů od občanů:

„Nakoupeny a předány už jsou defibrilátory pro bezpečnostní hlídku a dobrovolné hasiče. Pracujeme na zvelebení Žižkova dubu. Tento týden jsme začali opravovat křížek u památných lip na Božkově (na snímku). V úterý byl očištěn kámen a křížek odvezen k pozlacení. U nového osvětlení vánočního stromu ve školce čekáme na cenové nabídky a zadali jsme projekt pro osvětlení v parčíku pod školou“.

Chytré Brno s 20 milióny

Jihomoravská metropole Brno je prvním statutárním městem s participativním rozpočtem na celoměstské úrovni, což vysloužilo Brnu zařazení do pozitivní části logo Brnosoutěže Otevřené společnosti Otevřeno x Zavřeno 2017. Tato soutěž – letos již po patnácté – hodnotí otevřenost úřadů a dalších institucí veřejné správy. Brno bylo nominováno za „nejrozsáhlejší projekt participativního rozpočtu v ČR“. Pirátský radní Tomáš Koláčný uvádí:

„Obdrželi jsme celkem 303 návrhů Brňanů na investice do různých projektů. Veřejnou podporu, nutnou pro postup do finále získalo 156 z nich. Největší podporu s 2 785 „líbí se mi“ získal projekt dětského hřiště a kavárny v areálu Bzzzukot v Židenicích. Participativní rozpočtování v Brně je ukázkovým příkladem toho, že lidé mají zájem aktivně se zapojovat do místní správy a rozhodovat o projektech, které se jich přímo dotýkají“. https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/participativni-rozpocet.html

Dvacet miliónů korun je dosud absolutně nejvyšší jednorázově vyčleněná částka na jeden ročník. Po přepočtu na celý rozpočet města (bezmála 12 mld Kč, z toho kapitálové 2,4 mld Kč) a při počtu obyvatel sice již tak impozantně nepůsobí, ale podobně jako v Říčanech, i tady je participativní rozpočet pouze jednou z možností, jak se mohou občané více zapojit do chodu města a rozvíjet občanskou společnost. Koncept nazvaný Chytré Brno odkazuje k dnes tak IN „Smart Cities“ – tedy městům, která využívají ke svému rozvoji nejmodernější technologie. Město zavedlo plně elektronický proces podání návrhu, vyjádření podpory i hlasování. logo ŘíčanySamospráva v Říčanech pod hlavičkou „Řídím Říčany“ dává od roku 2015 svým obyvatelům prostřednictvím hlasování v systému D21 vyjadřovat se k různým tématům veřejného života.

A jak to vypadá s vaší radnicí. Už provádí nebo připravuje kroky k většímu zapojení občanů? Nebo jste spokojeni, s tím, jak to u vás je? Můžete napsat do zpravodaje vlastní postřehy a zkušenosti – s participativním rozpočtem nebo jinými postupy komunikace a spolupráce mezi vedením obce a samotnými občany.


Odkazy

Agora CE: http://www.participativni-rozpocet.cz/blog/2017/08/30/statistika-participativnich-rozpoctu-v-cr/

Česká televize: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2194669-participativni-rozpocet-zaklinadlo-poslednich-let-vyuziva-cim-dal-vice-radnic (29. 7. 2017)

Mladá fronta Dnes (Střední Čechy): http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/wp-content/uploads/sites/4/2017/09/Participativní-rozpočty-v-kraji.pdf (29. 6. 2017)


Vybrané participativní rozpočty:
Obec, město nebo městská část Rozpočet Web
Dobřejovice „Můj otisk v Dobřejkách“ 250.000 Kč Můj otisk v Dobřejkách
Mnichovice „PRo Mnichovice“ 600.000 Kč PRo Mnichovice
Město Říčany „Překvapte Říčany“ 600.000 Kč Překvapte Říčany
Městská část Praha Slivenec 600.000 Kč Praha Slivenec
Městská část Praha 6 „Mám nápad pro šestku“ 5.000.000 Kč Mám nápad pro šestku
Městská část Praha 8 „Moje Osmička“ 10.000.000 Kč Moje Osmička
Městská část Praha 10 „Moje stopa“ (3. ročník) 10.000.000 Kč Moje stopa
Městská část Praha Zbraslav „Společně pro Zbraslav“ (3. ročník) 1.000.000 Kč Společně pro Zbraslav
Statutární město Brno „Dáme na vás“ 20.000.000 Kč Dáme na vás
Ostrava Jih „Společně tvoříme JIH!!!“ 7.000.000 Kč Společně tvoříme JIH!!!