Jednání u doc. Čuby ve Slušovicích

Více o výjezdu AZ do Slušovic si můžete přečíst zde.

doc. Čuba zřejmě právě uvádí příklady k podnikání pro regiony se sociálními problémy. Vedle něj doc. Hurta, a dále pak osazenstvo AZ – Miroslav Kerouš, František Stočes a Ilona Švihlíková, na záběru ne zcela patrný Zbyněk Fiala 🙂

Ilona Švihlíková a Zbyněk Fiala, pilně si pořizující poznámky. Zcela vpravo Ing. Miloš Klepal, ředitel Československé společnosti pro moderní zemědělství.

Shoda panovala jak v otázce potravinové soběstačnosti, tak lokalizace.