Jak založit odbory, aby to zaměstnavatel nevěděl?

Odborový svaz KOVO to řeší dvěma způsoby, buď k základní organizaci se přidají zaměstnanci /členové jiného zaměstnavatele a fungující ZO tak příjme pod sebe lidi z jiné firmy ( není povinnost říct kdo je v odborech, platí si příspěvky hotově nebo převodem na účet ZO sami) a zaměstnavateli se jen dopisem oznámí že jsou zde odbory a nebo nový druhý způsob viz níže  dle ustanovení ze Stanov.  V tomto druhém případě to řídí zaměstnanci odborů z RP ( regionálního pracoviště).

§ 14

Organizační jednotky OS KOVO

(1) OS KOVO se člení na organizační jednotky. Organizační jednotky vytvářejí své orgány.

(2) Organizačními jednotkami OS KOVO, danými těmito Stanovami, jsou:

a) základní organizace OS KOVO;

b) sdružení základních organizací OS KOVO;

c) volební obvody (dále též „VO”);

d) krajská sdružení OS KOVO (dále též „KS OS KOVO”);

e) seskupení členů OS KOVO u jednoho zaměstnavatele evidovaných při RP OS KOVO (dále jen „seskupení členů”)

§ 16a

Seskupení členů

(1) U zaměstnavatele, u kterého nepůsobí ZO, může působit OS KOVO prostřednictvím odborového zástupce, nebo výboru seskupení členů. Minimální počet členů OS KOVO v seskupení členů jsou 3.

(2) Seskupení členů nemá právní subjektivitu.

(3) Orgánem zastupujícím členy OS KOVO v seskupení členů je odborový zástupce, nebo výbor seskupení členů. Odborovým zástupcem nebo členem výboru seskupení může být člen OS KOVO evidovaný při RP OS KOVO v seskupení členů, zaměstnanec OS KOVO, zmocněnec KS OS KOVO, zástupce KS OS KOVO v Radě OS KOVO. Odborový zástupce nebo výbor seskupení členů jsou orgánem odborové organizace působícím u zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů.

 

Druhý způsob vzniku odborů je hojně používaný v současnosti na jižní Moravě.