Jak vytvořit společenství?

Jak v moderním světě znovu vytvořit společenství?

Na řadě míst rozvinutého světa jsou společnosti atomizované, když jsme si začali cenit více autonomie než pospolitosti a více nezávislosti než vzájemné závislosti. To bylo v posledních desetiletích možné díky zlepšující se dostupnosti levné energie, levného úvěru a podpůrným systémům uspořádaným shora dolů, které v péči o jedince převzaly roli širší rodiny.

Nicméně musíme v našem šlapacím mlýně pracovat stále déle a déle, abychom byli s to dosáhnout cílů, a i tak často stále více upadáme do dluhů a jsme v mnoha směrech přetíženi. To není zrovna recept na občanskou angažovanost, protože příliš mnoho lidí po dlouhých dnech v nejistém zaměstnání necítí ani potřebu ani sklon se zapojit. Je stále těžší a těžší dostat lidi do oblasti dobrovolné občanské služby a tato práce příliš dlouho ležela na příliš malém počtu lidí.

Musíme tyto trendy zvrátit a přivést lidi nazpět do stavu vzájemné závislosti, protože faktory, které vedly k jejímu vymizení, už tu nebudou přítomny tak jako kdysi. Při absenci státní podpory a často také soukromých finančních prostředků nutných k udržení nezávislosti se budeme muset znovu spoléhat jeden na druhého. Jestliže už nebudeme moci směňovat peníze za zboží a služby, musí být směna místo toho založena na důvěře.

Důvěra je klíčem udržení sociální soudržnosti. Její vytvoření zabere spoustu času, takže musíme s kladením jejích základů v našich lokalitách začít, dokud ještě žijeme v dostatku. Až tomu tak nebude, budování důvěry se stane mnohem těžším, a stejně tak zakládání komunitních iniciativ. Socioekonomická struktura funguje jen potud, pokud spočívá na důvěře, a budeme ji potřebovat na komunitní úrovni, až vertikálně uspořádané struktury začnou selhávat.

Musíme prozkoumat různé prostředky, jak vytvořit komunitu, a znovu se naučit spoléhat jeden na druhého.

Zdroj: http://blisty.cz/