Iva Hájková: Jak řešíme projekty z roku 2017

V listopadu minulého roku občané hlasovali o sedmadvaceti projektech podaných do participativního rozpočtu moje Osmička 2017. Mezi vítězné projekty se jich dostalo dvacet, které řeší příslušné odbory úřadu městské části Praha 8 a některé servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8.

Projekty v realizaci

 • Obnova zeleně a výsadba stromů v zeleném pásu podél komunikace Pobřežní a Rohanské nábřeží, Praha 8
  řeší Odbor životního prostředí
  Se souhlasem vlastníka pozemku, hl. m. Praha, vysadíme stromy na podzim tohoto roku.
 • Komunitní centrum a zahrada Kotlaska: zázemí v zeleni v dolní Libni
  řeší Odbor správy majetku
  Altán je vybudován a bude ještě dovybaven, zřízení hřiště je v realizaci.

Projekty, u kterých jsou zpracovávány projektové dokumentace a výběrová řízení

 • Obnova pítka na návsi ve Starých Bohnicích
  řeší Odbor správy majetku
 • Rozšíření naučné stezky Bohnice v území Bohnice a Troja na pozemcích HMP
  řeší Odbor správy majetku
 • Chodník pro lidi nebo dráha pro cross? Ul. Frýdlantská
  řeší Odbor životního prostředí
 • WC, pítka a zastřešení dětských hřišť
  řeší Odbor životního prostředí
 • Skatepark
  řeší Odbor životního prostředí
 • Voda, voda, nechť jí není škoda!
  řeší Odbor životního prostředí
 • Dětská hřiště ul. Žernosecká a Čumpelíkova
  řeší Odbor životního prostředí
 • Světlo a vodu pro Libeňskou psí louku
  řeší Odbor životního prostředí
 • Voda do veřejného prostoru u Alberta (bez hřišť)
  řeší Odbor životního prostředí
 • Z bývalé sauny klubovnu pro skauty, areál MŠ Dolákova
  řeší Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
 • Outdoor gym na Ládví – napříč generacemi, ul. Žernosecká
  řeší Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
 • Parkurové hřiště pro teenagery v Žernosecké ulici v areálu Beachklubu Ládví
  řeší Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
 • Odpadkové koše kolem psího hřbitova, hřbitova choromyslných v Bohnicích a na tzv. malé vyhlídce
  řeší Odbor životního prostředí
 • Bezbariérový přístup a osvětlení schodů a chodníku vedoucích z ulice Bublíkova
  řeší Odbor životního prostředí

Projekty v řešení

 • Obnova fontány Palmovky
  řeší Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21
  Připravujeme projektovou dokumentaci na celkovou úpravu předprostoru nové budovy na Palmovce, jíž součástí je oprava fontány.
 • Obnova dětského hřiště v Batličkově ulici
  řeší Odbor životního prostředí
  Na místě je problém s podzemními sítěmi, zvažujeme jiné možnosti pro umístění.

Projekty, které nebudou realizovány

 • Vytvoření pěšího přechodu pro chodce z Karlínského náměstí (dětského hřiště)
  řeší Odbor dopravy
  Šetřením silničního správního úřadu bylo zjištěno, že v této oblasti jsou dostatečné pěší vazby. V požadovaném místě je vzdálenost ke stávajícím přechodům umístěným v levé i pravé části náměstí 46 m. Požadavek nelze dále uspokojit z důvodu zrušení minimálně čtyř parkovacích stání a technickou překážku tvoří i sloup veřejného osvětlení. Na základě uvedených skutečností byl návrh zamítnut.
 • Spojení pro pěší a malé cyklisty mezi Čimicemi a Kobylisy
  řeší Odbor dopravy
  Technická správa komunikací Praha dokončila rozšíření krajnice vozovky doplněné betonovými dlaždicemi. Při využití komunikace je nutné dodržovat ust. zák. č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu. Jelikož se jedná o rozšíření krajnice, nikoliv o vytvoření chodníku, není možná realizace osvětlení. Přechod přes ul. Ústecká není možné realizovat z důvodu plánované opravy komunikace Ústecká a připravované výstavby tramvajové trati.
 • Revitalizace veřejného prostoru u metra Křižíkova, výměna městského mobiliáře
  řeší Odbor životního prostředí
  Magistrát hl. m. Prahy (vlastník pozemku) má v plánu obnovit mobiliář v této lokalitě z vlastního rozpočtu.

Více na www.praha8.cz/ma21


Zdroj: převzato z měsíčníku Osmička – listopad 2018 str. 21