Interpelace V. Exnera na primátora hl. m. Prahy k PR

7. 11. 2013

Prim. Hudeček:

…. Dalším přihlášeným je pan RNDr. Václav Exner.

RNDr. Václav Exner:

Vážený pane primátore, vážené členky Zastupitelstva, vážení členové Zastupitelstva a vážení všichni přítomní. Moje interpelace je informační. Chci vás jménem občanských iniciativ a dalších občanů informovat o tom, že byla zahájena petice, sběr podpisů na ni, která se týká posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu hl. m. Prahy s využitím metody participativního rozpočtu.

Tato metoda, která umožňuje občanům projevit konkrétně svou občanskou iniciativu přímo návrhem, jak by měl být rozpočet zaměřen, je po světě již rozšířena nejméně ve 3000 městech. Myslíme si, že je čas, aby dorazila také do hl. m. Prahy. Občané tady mohou určitou vyčleněnou část rozpočtu z rozhodnutí Zastupitelstva posoudit a rozhodnout sami prostřednictvím postupů, které k tomu slouží, aby byly určité prostředky použity takovým způsobem, co poslancům vyhovuje.

Vážený pane primátore, očekávám, že nebude nějaká vážná vaše reakce na tuto situaci. Přivítal bych jenom, kdybyste vzal na vědomí, že tato petice probíhá, protože není slušné, abychom se na někoho chystali obrátit s poměrně závažnou věcí, a přitom on byl informován jenom nepřímo. Myslím si také, že na základě toho, že předchozí interpelace, která tady byla už v letošním roce od pana Karla Růžičky na předchozího primátora, pan primátor Svoboda se tehdy vyjádřil pozitivně k možnosti, uplatnit v Praze tuto metodu, také vy, kde např. v rámci programu Ladíme Prahu jste se vyjádřil tak, že se podporuje kreativita obyvatel a jejich participace na správě města, především tak, aby vývoj a správa města ladila s představami svých obyvatel. Proto snad budete této věci také nakloněn, a potom i celé Zastupitelstvo. Byl bych také rád, kdybyste případně potvrdil, že si vyčleníte 10 – 15 minut na konci ledna, 31., na to, aby petiční výbor vám petici s podpisy potom mohl předat. Tak jak je petice koncipována, vám ji předávám už teď.

Prim. Hudeček:

Děkuji. Interpelace zazněla, abychom vzali na vědomí. Tzn., na vědomí to vzít můžeme. Připomínám, že za rozpočet je zodpovědný pan první náměstek. Dovolte mi ale, abych se k tomu přece jenom stručně vyjádřil. Ladění Prahy na útvaru rozvoje města absolutně nesouvisí s tím, že by lidé v Praze tvořili pražský rozpočet. Ladíme město spočívá v dotazování se a aktivní účasti obyvatel na pokud možno veřejné diskusi o tom, jakým směrem by se Praha měla ve veřejném prostoru ubírat a nesouvisí a podle mého názoru ani vůbec nemůže souviset ta problematika s problematikou participativního rozpočtu. Dodám k tomu jednu podstatnou věc. Nedokážu si představit, že by lidé v Praze rozhodovali o rozdělení peněz v rámci veřejných služeb, obzvláště když většina lidí nemá, bohužel, zcela reálnou představu o tom, které veřejné služby vlastně využívají a které veřejné služby využívá jejich soused. Tzn., to, že někdo bude jezdit autem a někdo vedlejší bude jezdit MHD, bude základ takového rozporu při sestavování rozpočtu mezi těmito dvěma občany, že si to osobně představit nedokážu. Prosím, pokračujte v petici. Můžu za sebe říct, že participativní rozpočet považuji za natolik levicovou věc, že v současném pravicovém Zastupitelstvu hl. m. Prahy nebude mít ale ani trochu podporu. Nicméně bereme na vědomí to, co jste řekl. Děkuji. Jestli chcete zareagovat, pane doktore.

RNDr. Václav Exner:

Ano, velice rád zareaguji. Pane primátore, budete mít čas na to, abyste svůj názor případně pozměnil na základě informací, s kterými se pravděpodobně seznámíte, a jenom mně dovolte, abych citoval z tiskové zprávy právě k té problematice Ladíme Prahu: „Zájem je podporovat kreativitu obyvatel a jejich participaci na správě města.“ Rozpočet rozhodně je věc, která patří do správy města. Děkuji.

Prim. Hudeček:

Také děkuji, ale já už podruhé tu větu opakovat nebudu. Myslím, že zazněl podstatný rozdíl mezi rozpočtem hl. m. Prahy a veřejnou diskusi obyvatel. Děkuji mnohokrát, pane doktore

Zdroj: STENOZÁPIS z 32. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 7. 11. 2013. s. 52-53. Dostupné na: http://www.praha.eu/public/26/b2/eb/1626259_401417_zhmp131107.pdf