Implementace vítězného návrhu participativního rozpočtu – zpřístupnění hřiště v Dolních Holešovicích veřejnosti

Společnou aktivitou MČ Praha 7, rodičů a vedení školy bylo zpřístupněno a základně dovybaveno školní hřiště ZŠ T.G.M. pro veřejnost. Základní škola T. G. Masaryka obdržela od MČ Praha 7 dotaci ve výši 120 tis Kč na zpřístupnění hřiště veřejnosti – pokrytí nákladů spojených se správcovstvím a provozem. V rámci spolupráce zajistila škola správce a provoz hřiště. Hřiště bylo otevřeno ve všedních dnech od 16 hodin, o víkendech a během letních prázdnin denně od 14 hodin.

Sportovní hřiště tvoří:

  • sportovní plocha pro fotbal, basketbal, házenou, vybíjenou, volejbal, přehazovanou
  • dráha pro běh
  • doskočiště pro skok daleký
  • venkovní stoly pro stolní tenis

Na hřišti se střídají dva správci, s kterými je možno řešit případné dotazy či požadavky, včetně zapůjčení sportovních pomůcek.

Provozní řád hřiště: http://zstgm7.tyger.cz/upload/soubory/Provozni-rad-skolniho-hriste-2015.doc

Více informací k rozhodnutí rady MČ Praha 7: http://www.praha7.cz/path/usn/?idUsn=22555&dlOrgan=1