Hlasování o využití části rozpočtu Prahy 7

Praha 7 v tomto roce přišla se zajímavou novinkou. Ve svém rozpočtu vyčlenila tzv. participativní část ve výši 1 mil. Kč, o jejímž využití rozhodnou samotní občané. Od 3. do 14. listopadu se lze zapojit do hlasování o vítězném projektu, který bude městská část realizovat v příštím roce.

Od července do poloviny září tohoto roku posílali občané své návrhy na využití tzv. „participativního (účastnického) rozpočtu. Zapojit se mohl každý občan Prahy 7, který podal svůj návrh na realizaci investiční či sportovní akce ve veřejném prostoru na území sedmé městské části.

Dne 22. září 2014 na tradičním Fóru Zdravých měst veřejnost vybrala sedm nejzajímavějších projektů. O vítězi se nyní rozhodne hlasováním v anketě v podatelně Úřadu MČ Praha 7 a v informačních centrech městské části.

Hlasování se mohou zúčastnit pouze občané Prahy 7, kteří se prokáží občanským průkazem a budou zapsáni ve voličských seznamech. Po ověření způsobilosti hlasovat obdrží zájemce anketní lístek. Poté anonymně označí jeden návrh a lístek vhodí do schránky s nápisem Anketa. Schránky otevře po skončení hlasování komise Zdravého města a Místní agendy 21, která sečte výsledky a určí vítěze.

Vítězný návrh bude zařazen do rozpočtu MČ Praha 7 na příští rok. Zastupitelstvo může rozhodnout o případném zařazení návrhů, které se umístily na dalších místech. Pokud nebude vyčerpána celá částka vyčleněná v participativní části rozpočtu, převedou se nevyčerpané prostředky do příštího roku.

Projekty zařazené do ankety (seřazené dle hlasování veřejnosti na Fóru zdravých měst):

1. Vybudovat sportovní hřiště v dolních Holešovicích

2. Obnova a doplnění odpadkových košů

3. Vybudování nového hřiště pro seniory v horní části Letné

4. Vybudovat basketbalový koš pro děti

5.-7. Vybudování kavárny u metra Vltavská

5.-7. Rekonstrukce chodníků v ulici Letohradská

5.-7. Revitalizace okolí mostu Barikádníků

Zdroj: http://www.praha7.cz/17356_Zapojte-se-do-hlasovani-o-vyuziti-casti-rozpoctu-Prahy-7