Daniel Glas: Za lithium na Klárově

Spojenectví práce a solidarity (SPaS) a iniciativa Ne základnám pozvaly v sobotu 14. 10. 2017 na pražský Klárov odpůrce Memoranda o lithiu. U Petiční stánek na Klárověpetičního stánku s příchozími diskutovaly známé osobnosti jako spisovatelka Lenka Procházková, Lubomír Ledl, kandidát za KSČM nebo Milan Neubert ze Strany demokratického socialismu. Návštěvníci se na stánku mohli seznámit jednak s textem Memoranda o porozumění mezi MPO ČR a EUROPEAN METALS HOLDINGS LIMITED, které podepsal ministr průmyslu Havlíček nebo s obchodními údaji o firmě GEOMET, která vlastní povolení k ložiskovému průzkumu v oblasti Cínovce. K dispozici zde byly dva podpisové archy. První se týkal petice, která požaduje, aby vláda ČR v co nejkratší době přijala zákon, na základě kterého získá těžební práva k lithiu výhradně český (optimálně státní) podnik a dále aby přijala takové opatření, které zamezí vyvedení zisků z těžby ven z ČR. Další podpisový arch doprovázel Prohlášení Spojenectví práce a solidarity. SPaS v něm navrhuje Poslanecké sněmovně, aby na svém mimořádném Petiční stánek na Klárovězasedání dne 16. 10. 2017 přijala usnesení, ve kterém odsoudí Memorandum o porozumění k lithiu, konstatuje, že Memorandum je v rozporu se zájmy ČR a uloží vládě ČR, aby učinila veškeré kroky k anulování platnosti Memoranda. Přestože sobotu provázelo nebývale krásné slunečné počasí, petiční stánek se přílišnému zájmu kolemjdoucích netěšil. Hrstka přítomných ocenila i kulturní okénko, ve kterém sbor dobrovolných zpěváků posluchačům nabídl dva hudební kusy. Známé melodie „Černé oči, jděte spát“ a „Černý muž pod bičem otrokáře žil“ doprovodily aktuální politické texty z pera Marka Řezanky. Petiční akce „lithium“ pokračuje druhou částí v pondělí 16. 10. 2017 od 12:00 hod. ve Sněmovní ulici v rámci mimořádné schůze Poslanecké sněmovny.