Daniel Glas: Expozice ve Volyni připomíná bouřlivé 17. století

Výstava ve VolyniVýstava zahrnuje období 16. až 18. století očima místních obyvatel, a nabízí střípky a nitky regionálních příběhů. K vidění zde jsou pozoruhodné kolorované sochy, jako je např. plastika Maří Magdaleny. Návštěvník nepřehlédne ani zajímavé dobové artefakty, jako renesanční skříň s malbou na dveřích, znázorňující čtyři biblické výjevy. Unikátní byly i vystavené erby, např. šlechtice a císařského polního maršála španělského původu Baltasara Marradase, nebo pak na freskách v předsálí erby volyňských šlechticů.

Velká část expozice je věnována významným mezníkům bouřlivého 17. století, ke kterým nepochybně patřilo zahájení českého stavovského povstání 3. pražskou defenestrací a tím de facto i Třicetileté války. K té se vztahuje v levé dolní části obr. vpravo působivá mědirytina z r. 1682 „Strom s oběšenci“ z grafického cyklu Hrůzy války od lotrinského kreslíře Jacquese Callota. Vyvrcholení stavovského povstání – Staroměstskou exekuci 27 českých pánů v r. 1621 připomíná kvaš vpravo dole. Ani závěr století nepřinesl českým zemím klid, když v letech 1679 – 1681 se z Vídně nejprve na Moravu a posléze do Čech rozšířila jedna z největších morových epidemií. Při ní v r. 1680 dle dobových záznamů jen v Praze zemřelo 12 tisíc občanů, tedy téměř třetina tehdejšího pražského obyvatelstva. Jednou z posledních obětí byl např. i pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna.

Samostatnou část expozice tvoří tradiční dobové předměty jako zbraně, nádobí, šperky a další užitné umění.