Daniel Glas: DRAKIÁDA 2 – Honba za klenotem Santošky

Předbíhat v ději sice odporuje všem pravidlům kvalitní literatury, avšak v tomto případě nemohu jinak. V poslední části jinak velice úspěšného podniku došlo k mimořádně dramatické události, která mě přiměla jít ve stopách šestákových románů. Vítěz předchozího leteckého dne, drak Sabina, se totiž nečekaně rozhodl, že létání na šňůře odporuje jeho dobyvatelským ambicím a prostě se utrhl (doslova jako ze řetězu). Tím ovšem DRAKIÁDA 2 dostala nečekaně rozměr hollywoodských blockbusterů. Oči všech drakiádníků se okamžitě obrátily k jihozápadu, kam majestátně drak Sabina zamířil a vzduchem všem poslal pozdrav ve stylu: „Sbohem vy pozemští červi!“ Všichni jsme skutečně zůstali štajf, protože takovou akční zápletku nedělní DRAKIÁDY 2 opravdu nikdo nečekal. S úžasem jsme sledovali pouť Sabiny, která po chvíli váhání neomylně zamířila na Plzeň, kde zřejmě tušila vytouženou svobodu. Zapomněla ovšem na jednu drobnost a tou byl předseda našeho sdružení Karel. Ten ani vteřinu nezaváhal a s výkřikem „Jen počkej, já tě dostanu!“ se vrhl dolů ze stráně. Všichni jsme to samozřejmě brali jako menší komickou příhodu a očekávali jsme, že za několik okamžiků se předseda vynoří z druhé strany Pavího vrchu. To jsme se ovšem hrubě spletli, ale o tom až později. Mezí tím DRAKIÁDA 2, podnik vysoce kvalitní, kterým byl důstojně odčiněn předchozí méně úspěšný pokus, dospěl do finále. Všech dvacet dětských účastníků a jejich dospělé doprovody si kvalitně zasoutěžili ve třech standardních disciplínách a po obloze nad Pavím vrchem se proháněla celá řada skutečně zajímavých exponátů. Na samotný závěr zástupce poroty Ilona Švihlíková předala vítězům zasloužené diplomy a sladkou odměnu si nakonec odnesli všichni malí drakiádníci. Situace však začínala být vážná, neboť Karel, coby lovec draků, se nevracel. V rámci balení se členové organizačního štábu pozvolna začali sázet, u kterého města se předseda zrovna nachází. Poté, co sázky začaly nabírat hazardních výšin, se s vítězoslavným úsměvem a Sabinou v náručí ze křoví vynořil Karel. Z čela mu sice prýštila krev, to ovšem patří ke každé správné road movie. Předávání diplomů pak pokračovalo v teple útulného baru DTJ Santoška. Organizační štáb operativně vytvořil dvě zbrusu nové soutěžní kategorie. Předseda Karel logicky zvítězil v soutěži o nejúspěšnějšího záchranáře draků a Ilona obdržela diplom za draka, který doletěl nejdál. Karel pak dal k lepšímu, kolik plotů a jiných nebezpečných překážek během své honby za Sabinou musel překonat, čímž byl letošní ročník definitivně zakončen. Věřme, že i příští rok ve stejnou dobu a na stejném místě zazní mohutné: DRAKIÁDĚ ZDAR, ZDAR, ZDAR!!!

« z 32 »