Další odkazy: převzetí krachujících firem zaměstnanci

Další materiály na téma výkupu krachujícího podniku:

Převzetí  podniku  zaměstnanci

Další v angličtině

EMPLOYEE BUYOUTS AND COMPANY RESCUES (Vykupování podniků zaměstnanci a záchrana podniku)

Insolvency, Employee Rights & Employee Buyouts (Krach podniku, práva zaměstnanců a výkup podniku zaměstnanci)

Australian Employee Buyout Centre (Australské centrum vykupování podniků zaměstnanci)

How to achieve an employee buyout (Jak mohou zaměstnanci vykoupit podnik)

Steps in a Buyout Educate the supporters of the buyout. (Kroky při výkupu podniku zaměstnanci. Jak školit zastánce vykupování podniků zaměstnanci)