Na DTJ se koulelo, zpívalo a opékalo – červen 2019