AZ spouští v Praze kampaň za Participativní rozpočet

Od září 2013 spouští Alternativa Zdola kampaň za zavedení participativního rozpočtu (PR) v Praze, která byla podpořena z Fondu T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA. V první fázi je naším cílem, aby se o PR dozvědělo co nejvíce Pražanů a Pražanek, a stal se tématem předvolební kampaně před komunálními volbami v roce 2014 v Praze. I když cílíme na Prahu, naše aktivity budou mít celorepublikový dopad. Předběžný zájem o PR projevily současný a předchozí primátor Prahy, a někteří členové pražské ČSSD.

Participativní rozpočet je procesem, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z městského rozpočtu, je účinnou ochranou před korupcí, umožňuje širokou participaci občanů na správě věcí veřejných, zlepšuje komunikaci mezi občany a samosprávou, pomáhá budovat sociální identifikaci obyvatel s lokalitou, rozvíjí komunikaci v rámci komunity a může přispět k zabránění vzniku či rozvoje sociálně vyloučených lokalit.

Vznikl v roce 1989 v brazilském městě Porto Alegre (cca 1,4 mil obyvatel), odkud se rozšířil do celého světa. Nejblíže k nám se rozvíjí na Slovensku v Bratislavě. Podle zkušeností od našich slovenských kolegů se zaměříme na rozšiřování povědomí o PR mezi veřejnost. Cílem je, aby sami voliči požadovali po kandidátech závazek, že v případě zvolení budou aktivně prosazovat zavedení PR ve své městské části či obci.

V průběhu celého roku plánuje AZ mnoho akcí k PR. Nejbližší bude tradiční Čaj o páté (viz www.alternativazdola.cz), který bude v říjnu věnovat právě tématu participativního rozpočtu. Dále budou následovat další prezentace PR a odborné semináře. Také budeme publikovat odborné materiály.

Pište na info@alternativazdola.cz nebo přijďte na některý z připravovaných seminářů.

Zapojit se můžete individuálně nebo jako občanská iniciativa, sdružení, například s petičními stolky, přípravou přednášek, oslovováním spoluobčanů, politiků a podobně.

Kampaň můžete podpořit také zasláním finančního příspěvku na transparentní účet vedený u FIO banky: číslo účtu 2500381419/2010 . Do zprávy pro příjemce napište DAR PR. Pokud vaše dary přesáhnou za rok 1 000 Kč, můžete si o tuto částku snížit Váš daňový základ. Potvrzení vystavíme na požádání.