Karel Růžička: Interpelace na primátora – Participativní rozpočet

Interpelace na primátora hlavního města Prahy týkající se zavedení participativního rozpočtu proběhla na 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 24. 5. 2012.