PRALETS

Na počátku tohoto roku jsme ve skupince přátel rozjeli pražský LETS (Local Exchange Trading Systém). Do tohoto systému se můžete připojit a začít jej využívat.

LETS je bezpeněžní výměna zboží a služeb pomocí elektronického systému Cyclos.

LETS pomáhá řešit kam s přebytky věcí, produktů; kam s nabídkou či poptávkou služeb. Nemusíte hledat někoho, s kým byste mohli vyměnit například jablka za hodiny angličtiny, bylo by složité najít takovou dvojici, ale nabídnete je komukoliv ze skupiny, kdo o ně bude mít zájem. Utržené pražce – jeden pražec se rovná jedné koruně české – zase vyměníte za cokoliv, co budete potřebovat. Významným prvkem LETS je sociální kontakt.

Najdete nás na adrese: www.pralets.cz

Můžete se zaregistrovat a začít tento systém využívat. Na našem webu se také dočtete současná základní pravidla. Registrace využívá tzv. průvodců, kteří vám v případě potřeby objasní co a jak.

Lokální měny a výměna zboží jsou alternativy k soudobé ekonomice

Tento zajímavý systém u nás zatím zakotvil jen na několika městech: v Brně, Českých Budějovicích. Poprvé jej uvedl do života Michael Linton v roce 1982 v Britské Kolumbii. Reagoval na situaci ve svém okolí, kdy se v jednom městě míjeli dva nezaměstnaní, kteří si navzájem potřebovali nakoupit určité služby třebas zedník potřeboval opravit auto a automechanik opravit dům), ale neměli na to peníze. Linton dal impulz ke vzniku lokální výměny, kterou by mohli jednotliví účastníci používat pro prodej a nákup zboží či služeb.

Jinde existují skutečné papírové peníze a jinde zase elektronické účty fiktivní měny. K účtům mohou existovat ještě další informace, o kvalitě dodávky či služby.

Skupin, jimž se říká v Německu „Tauschringe” a výměna služeb se provádí na základě odpracovaného výkonu či v anglosaském světě se nazývají LETS – systémy směnného obchodu, existuje mnoho. V Anglii jsou k dispozici tištěné seznamy, v nichž najdete abecedně řazené služby, práce nebo výrobky, od akupunktury až po zoologii. Existují různé modifikace, kdy platí, že hodina práce zůstává vždy hodinou práce a výkon se nepřepočítává na peníze. Hodina práce instalatéra je rovna hodině práce překladatele nebo právníka. Místo účtů fiktivních peněz tak vznikají účty hodinové.