1. máj 2022 – Den pro solidaritu, naději a spolupráci

(Projev Martiny Veverkové 1. 5. 2022 v Praze na nám. Míru)

Letošní 1. máj, celosvětový svátek pracujících lidí a jejich bojů o důstojné životní a pracovní podmínky, se letos odehrává v ještě tísnivější atmosféře, než ty předchozí. Po dvou letech trvání pandemie nemoci Covid-19 dnes zažíváme ještě neúnosnou inflaci a energetickou krizi a blízko nás se odehrává válečný konflikt, který jak přímo, tak nepřímo zasahuje i nás všechny. Právě proto je tak důležité právě dnešní den využít k tomu, abychom společně přemýšleli, jak můžeme věci měnit.

První odpovědí je mezinárodní solidarita. Z toho důvodu se naše strana Levice zapojuje do společné kampaně progresivních levicových stran ze střední a východní Evropy, která vyzývá ke zrušení zahraničního dluhu válkou sužované Ukrajiny. Mezinárodní půjčky byly Ukrajině poskytnuty za podmínek omezování sociálních výdajů a politiky škrtů v základních součástech ekonomiky. Okamžité odpuštění ukrajinského zahraničního dluhu, a jeho převzetí Evropskou státní bankou, považujeme za smysluplný praktický projev solidarity, který Ukrajině v současnosti umožní základní pomoc svým občanům a do budoucna jí pomůže postavit se na nohy. Země, která se brání agresi, nemůže být ještě zatížena splácením dluhu, na který vydává 10-15 procent svého HDP[1].

Naší nadějí je společnost, v níž má každý člověk zajištěn důstojný život. Nepovažujeme to za utopii, ale za předmět funkčních veřejných politik. Právě proto chceme dnes připomenout i zhoršující se nedostupnost bydlení –v roce 2021 se v bytové nouzi nacházelo až 62 tis. domácností, dalších až 190 tis. domácností bylo ohroženo ztrátou bydlení a dalších až 350 tis. domácností bylo zatíženo nadměrnými náklady na bydlení – mezi nimi třetinu tvoří senioři a seniorky – dohromady všechny tyto skupiny tvoří až milion lidí v České republice.[2] Mladým lidem předražené bydlení komplikuje osamostatnění se či založení rodiny – přitom alternativou k předraženému a prekérnímu nájemnímu bydlení už není ani hypotéka, protože i ta je při současných cenách nemovitostí mnohdy nedostupná. Vinou dlouhodobé absence politiky bydlení a laxnosti vlády tak Česká republika dnes nedokáže zajistit adekvátní možnosti bydlení ani uprchlíkům a uprchlicím z Ukrajiny, kteří jsou tak vydání napospas jakýmkoli ubytovatelům[3], ať už takovým, kteří jim chtějí doopravdy pomoci, tak těm, kteří chtějí jejich situace zneužít.

Jedině tlak zdola na opatření, jako je výstavba městských bytů, regulace nájemného, sociální bydlení na principu HousingFirst, povinnost pro developery podílet se na veřejné infrastruktuře a odevzdávat část nového bytového fondu městu, daně z prázdných bytů, přísná regulace AirBnB či vytváření alternativ v podobě družstevního bydlení může přinést naději, že v budoucnu bude každý člověk moci mít tak základní věc, jako je domov.

Strana Levice se účastní společného happeningu ke svátku pracujících, protože věříme, že jedině spoluprací lidí vznikají velké věci. A spolupráce organizací pak může překreslit politickou mapu celé země – v minulém roce jsme toto viděli u pravicových stran, které tak budou v příštích letech u vlády. Úkolem levicových organizací, ať už stran nebo kolektivů, je stát se hlasitou opozicí a aktivně hledat skutečné alternativy k asociální a nefunkční politice, jíž jsme svědky. Naše strana Levice je připravena spolupracovat všemi, s nimiž sdílíme tyto cíle, a kdo stejně jako my zároveň respektují zásady demokracie a lidských práv.

Poznámky:
[1] Celé prohlášení viz: https://partiarazem.pl/2022/03/left-solidarity-with-ukraine/
[2] Bydlení jako problém: Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2021
[3] článek Filipa Pospíšila: Vládě nedochází, jak závažná je situace kolem uprchlíků