Výňatek ze zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 konaného ve středu dne 22. června 2016 od 14:00 hodin

Paní Mgr. Ludková „Děkuji. Já naváži tady na svého kolegu Martina Roubíčka, který se ptal na Agendu 21 a vytáhl tak pana radního Vilguse. Já se zeptám na totéž vlastně jeho. A sice já se chci zeptat, jak se dostávají, jak se volí, jestli to nějak, hlasujete, nebo to vychází z těch veřejných setkání ty položky do participativního rozpočtu? Bylo jich tam dvacet, občané o nich měli hlasovat a přiznejme si na rovinu, ono ze dvou třetin to jsou položky, které se budou realizovat, ať tak či onak. Ať na to někdo klikne nebo na to někdo neklikne, takže je to vlastně jenom taková hra na participaci. Nicméně jako chápu jí, máte to ve volebním programu. Je tam například zahrada gerontologického centra, která se stejně musí revitalizovat, tak jako tak. Takže třeba to gerontologické centrum v Šimůnkově ulici je takový ilustrativní obrázek, že pokud teda na to jakože nikdo neklikl do toho 18. 6. takže se to jako nebude revitalizovat. To mi prosím vysvětlete. A jak se ty položky tam dostávají? Jak se tam dostaly ty školní zahrady a herní prvky? Prostě věci, které normálně řeší servisní středisko a teď najednou pod dojmem jakési participace, vtáhněme občany do té diskuse otevřené, tak tam něco dáme na ten participativní rozpočet. Třeba tam nebyl park Žernosecká, což je zajímavé. Ten tam zrovna mohl být, protože vlastně ten nikdo nechce. A kdyby Ti občané si na ten park klikli, tak jsme si tady mohli ušetřit v podstatě dneska čtyři hodiny z toho zastupitelstva, strana 69/71 protože v podstatě tolik času nám ten park Žernosecká dneska zabral. Mohli jsme ušetřit peníze za úřednictvo, které tady musí s námi sedět.“

Starosta MČ p. Petrus „Děkuji, pan místostarosta Vilgus.“

Zástupce Starosty MČp. MgA. Vilgus, Ph.D. „Tak přiznám se, že v některých věcech Vám dám za pravdu. Je pravda, že současný letošní participativní rozpočet je jenom částečně participativní. Nicméně způsobil to ten fakt, že participativní peníze řekněme vyšly z magistrátu ve velice napjatém termínu a v podstatě díky tomu jsme neměli čas na prvotní fázi participace. To znamená sběr těch podnětů, které budou následně hlasovány. Nebylo to z našeho zavinění, bylo to ze zavinění, nebo respektive protože magistrát na to vyhradil nějaké peníze a nedal na to dostatek času na přípravu.

Ohledně toho jaké podněty se do tohoto hlasování dostaly, bylo to tak, že jsme v časové tísni se podívali na podněty, které se scházely z jednotlivých setkání s občany v posledních měsících a ty které zaznívaly nejčastěji, tak ty se tam objevily, zároveň se tam objevily ještě některé priority samotných radních. Jestli Vám to takhle stačí, budu rád. Když ne, tak samozřejmě Vám ještě můžu poslat písemnou odpověď.“

Starosta MČ p. Petrus „Děkuji, paní zastupitelka Vojtíšková.“

Paní MVDr. Bc. Vojtíšková „Já bych chtěla jenom poděkovat za ten dotaz paní Ludkové, protože jsem se také chtěla zeptat na ten participativní rozpočet, který mi připadal spíš jako taková trošku hra na participativní rozpočet.

Dostupné na: http://www.praha8.cz/file/ziv/Zastupitelstvo-9-dne-22-06-2016-zapis.pdf