Miroslav Kerouš: Družstevní peněžnictví v Česku – Zlaté časy již byly?

Družstevní záložna je banka vlastněná a organizovaná na družstevním principu. Zatímco zákazníky klasické banky jsou klienti, u záložen jsou to její členové....