Medailony členů výboru

Předseda výboru

Ing. Mgr. Karel RůžičkaIng. Mgr. Karel Růžička (1957). Čechoslovák původem, rodinou, pracovně i volnočasově. Absolvoval SPŠ dopravní v Praze v Masné, Strojní a elektrotechnickou fakultu VŠ dopravy a spojů v Žilině a dálkově na přelomu režimů Filosofickou fakultu UK v Praze. Prapůvodním povoláním výpravčí vlaků (v Otvovicích), pak konstruktér lokomotiv (ČKD). Pohyboval se i v mládežnické organizaci, ponejvíce však byl novinářem. Má za sebou zkušenost agenturního zpravodaje ČTK, ČTI a SITA i deníkáře (Pravda a Haló noviny). Teď je řidičem tramvaje a po šichtě působí v Klubu společenských věd, Ne základnám, ProAlt a AZ.

Členové výboru

Mgr. Tomáš TožičkaMgr. Tomáš Tožička (1966). Technik a teolog. V devadesátých letech pracoval ve vedení církevních sociálních institucí orientovaných především na regionální rozvoj – Kooperační fórum Most a Otevřený svět Litvínov. Věnoval se rozvojové problematice v Německu, Angole, Zambii a Bangladéši. Autor a editor článků i publikací s rozvojovou agendou. Nyní koordinuje aktivity zaměřené na rozvojové vzdělávání a transfer know-how.

PhDr. Zbyněk FialaPhDr. Zbyněk Fiala (1946), novinář, absolvent FŽ UK . Působil v rozhlase (ČsRo), televizi (ČT – Nedej se!), denících (Mladá fronta, Zemědělské noviny, Právo), týdenících (Ekonom, Literární noviny) i měsíčníku (Zdraví) a na webu (Vaše věc). Čím je starší, tím víc věří v možnosti lokálního ekonomického cyklu, brojí proti vysušování a umrtvování krajiny superintenzívním zemědělstvím, vkládá naděje do otevřené spolupráce a sdílení, věří v přímou demokracii a participaci a doufá, že lidstvo dostane rozum a skončí s náboženstvím Růstu.

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. (1977), ekonomka. Absolvovala VŠE, obor mezinárodní obchod. Profesně se věnuje tématům souvisejícím s globalizací a politické ekonomii. V roce 2010 založila Alternativu Zdola, protože se stále domnívá, že organizace usilující o účast občanů na veřejném dění a ekonomickou demokracii zdola je potřeba. Hojně publikuje, jezdí po celé ČR, vystupuje v rozhlase a v televizi. Věří, že jsme na cestě k Velké transformaci.