Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Všechny zájemce o participativní rozpočet upozorňujeme na nový web:

 

http://www.participativnirozpocet.cz/

 

Nově najdete sekci nejčastějších otázek k participativnímu rozpočtu

 

 

Rozšíření participativního rozpočtu po celém světě: vede Latinská Amerika a Evropa.

V České republice zatím participativní rozpočet nemáme, pomůžete nám?

Podívejte se na video ze zasedání pražského zastupitelstva.

Možnost zavedení participativního rozpočtu i v Praze vypadá nadějně.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=jXmyCiMYZpE&feature=g-all-u

 

Novinky Novinky

Kateřina Vojtíšková - Česká cesta k participativnímu rozpočtování

Participativní rozpočtování, metoda jak zapojit občany do rozhodování o využití části městského rozpočtu, je v českém prostředí zatím v počátcích. O to více je nyní třeba konkrétní projekty průběžně vyhodnocovat a poučit se z jejich nedostatků. „Můžu za sebe říct, že participativní rozpočet považuji za natolik levicovou věc, že v současném pravicovém Zastupitelstvu hl. m. Prahy nebude mít ale ani trochu podporu." (Primátor Tomáš...

Karel Růžička : Paroz – světlo a temno

Kampaň participativního rozpočtu na městské části Praha 3 uzavřela 31. května etapu sbírání návrhů od občanů a postoupila do fáze posouzení realizovatelnosti, po níž bude následovat hlasování a realizace. Původní termín uzavírky byl prodloužen, když magistrát slíbil navýšit zdroje MČ, které paroz rozběhnou, o 50 %. Pro Prahu 3 to znamenalo zvýšení částky ze dvou na tři miliony korun, což způsobilo výrazné zvýšení šancí do té doby podaných návrhů na uskutečnění. I proto se tedy vedení MČ...

Zbyněk Fiala: Rozjezd participace

Plíživá přímá demokracie, tak by se dal označit rozvoj participativních metod při rozhodování ve městech a obcích, zatím těch probudilejších. Nicméně teď byla participace tématem velice kvalitní konference v Senátu, a to už samo ukazuje, že někdejší zásadní odpor je pryč. Zkazit si to můžeme jen sami. Participace je pořád, volby jsou jen někdy. Tak by se dal shrnout do jednoduchého sloganu význam účasti občanů při veřejném projednávání a rozhodování zejména na místní a regionální úrovni. Na...

Příručka participativního rozpočtu

Příručka participativního rozpočtu od AlternativaZdola Soubor ke stažení zde.

TK Participativní rozpočet: MČ Praha 10 a Praha - Zbraslav a MVO Agora - 15.7.2015

tisková konference MČ Praha 10 a Praha - Zbraslav a MVO Agora k zahájení 1. ročníku participativního rozpočtu v uvedených dvou pražských částech, jež proběhla 15. 7. 2015

Praha 10 vyzývá občany: Zanechte svou stopu na „desítce“!

Radnice Prahy 10 připravila společně s neziskovou organizací Agora Central Europe, o. p. s., unikátní projekt, v jehož rámci budou občané této čtvrti přímo určovat využití financí z rozpočtu městské části. Pro projekt participativního rozpočtu s názvem „Moje stopa" vyčlenilo zastupitelstvo z obecní kasy částku 5 000 0000 korun. Praha 10 se tak stane průkopníkem participativního rozpočtu v České republice. Občané budou moci přicházet s návrhy na...

Agora CE: Tisková zpráva

Co je to participativní rozpočet? Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy , co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních . Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. ...

Utópia: Prehľad projektov v histórii PR na Slovensku

Na stránce http://utopia.sk/liferay/web/participativny-strom/projekty najdete přehled projektů v historii PR na Slovensku. Projektové návrhy PR BB 2015   Projekty 2015 - Participatívne Mlyny - 1. časť   Projekty 2015 - Participatívne Mlyny - 2. časť   Participatívny rozpočet v Ružomberku 2013 - Projekty   anotacie pr 2015 BANM   tabulka projektov - PR 2014 BANM ...

Pražský magistrát: Interpelace k participativnímu rozpočtu a odpověď náměstkyně primátorky

Interpelace 22. 1. 2015, Michaela Krausová (PS) "Pirátka Michaela Krausová vystoupila jako občanka a interpelovala náměstkyni prof. Kyslingerovou, aby byl splněn volební slib politických stran na zavedení participativního rozpočtu. Apelovala, aby byl participativní rozpočet začleněn do programového prohlášení Rady hl. m. Prahy." http://praha.pirati.cz/treti-zasedani.html Ve svém vystoupení M. Krausová zmínila nejprve, že podporu nečeká příliš od ODS, jejíž leader...

Nelson Dias: „Hope for Democracy“

Doporučená četba pro příznivce PR Nelson Dias: „Hope for Democracy" – 25 years of participatory budgeting worldwide Kniha obsahuje řadu případových studií z projektů participativního rozpočtování z celého světa. Kniha byla původně publikována v portugalštině. Zájemcům je ale přístupná také v anglickém překladu díky práci kolektivu autorů (Engagement Global gGmbH / Service Agency Communities in One World). Studie z celého světa analyzují různé aspekty procesů...

Participativní rozpočet pronikl mezi volební témata

Před komunálními volbami roste zájem o možnosti vtažení občanů do veřejného dění. Participativní rozpočet, rozšířený po celém světě a silně zastoupený v sousedním Polsku či Slovensku, si i v České republice získává pozornost. Zavedení participativního rozpočtu si v nadcházejících komunálních volbách zařadilo do programu nemálo kandidátů různých stran a hnutí širokého politického spektra. Naše občanské sdružení Alternativa zdola, které participativní rozpočet v ČR již několik let...

Podzimní vlaštovka jara participace

Další etapu má za sebou rozpočet s participativními prvky městské části Praha 7 – během září 20 občanů předložilo své návrhy, úřad z nich vybral 13 realizovatelných a účastníci tradičního fóra Zdravého města hlasováním jich šest vybrali pro listopadové hlasování obyvatel MČ. Termín na podání návrhů měli občané do 15. září. Podle zastupitelky MČ Mirky Moučkové (KSČM), které navrhla zastupitelstvu účast občanů na tvorbě rozpočtu a jednala s politickými kluby o pravidlech, poslali někteří...

Zapojení občanů do tvorby rozpočtu jako lék na ekonomickou krizi

Participativní rozpočet chce zapojit občany do tvorby rozpočtu. Občané diskutují o konkrétních projektech, rozhodují o realizaci těch nejzajímavějších a následně určují a prosazují ty, které budou podpořeny z obecního rozpočtu. Jeden z nástrojů, jak zvýšit zájem občanů o veřejné dění, je participativní rozpočet. Jeho historie není až tak krátká. První participativní rozpočet byl zaveden v obtížných ekonomických podmínkách, ve městě zavaleném sociálními problémy a korupčními vazbami - v...

Zastupitelům Prahy 11 doporučen participativní rozpočet

Již před časem skupina, která se věnuje participativnímu rozpočtu a jeho propagaci, napsala dopis všem pražským zastupitelům, aby je o této možnosti zapojení občanů do veřejného dění informovala. Dostali jsme pozitivní reakci z Prahy 11 a tak jsem se v bouřlivým červnový den vydali na jednání finančního výboru. Za AZ participativní rozpočet představila Ilona Švihlíková a Václav Exner. Přestože jsme skepticky očekávali spíše kratší projednání, participativní nástroj vyvolal velký zájem a...

Rio Grande do Sul - Proces participativního rozpočtu na státní úrovni

5.4 Proces participativního rozpočtu (PR) na státní úrovni: Zkušenosti ze spolkového státu Rio Grande do Sul   Přeložila Maria Fareh z http://siteresources.worldbank.org/EXTECAREGTOPSOCDEV/Resources/Assessment_of_Participatory_Budget_in_Brazil.doc Stát Rio Grande do Sul je jediný stát v Brazílii, který úspěšně realizuje participativní rozpočet. Na státní úrovni jde o náročný úkol. Stát má 10 milionů obyvatel a 497 obcí, z nichž většina, mimo metropolitní...

Daniel Veselý: K čemu slouží participativní rozpočet

Participativní rozpočet (Participatory Budgeting, PB) je jedním z klíčových nástrojů participativní demokracie. Díky němu mohou zúčastnění lidé diskutovat o konkrétních projektech a následně určovat a prosazovat ty, které se budou realizovat z veřejných peněz. Aby to fungovalo, je zapotřebí aplikovat komunitní práci, již rozvojový expert Tomáš Tožička charakterizuje jako „proces, ve kterém jsou lidé žijící ve stejném prostředí nebo podobné situaci přivedeni...

Tomáš Vokoun: Můžeme si navzájem důvěřovat?

Rozhodování o rozdělení 20 000 € z rozpočtu bratislavské městské části Nové Město jde do finále. Ve čtvrtek 27.3.2014 se odkryla polovina tajenky hlasování, protože ten den na místním úřadě proběhlo veřejné zvažování projektů, které má v konečných výsledcích 50% váhu. Po třech hodinách se tak dostal do čela projekt na revitalizaci bývalého železničního nádraží Filiálka. Veřejné zvažování je zvláštní systém hodnocení, který vnáší do výběrů projektů k realizaci důraz na...

Ekumenická akademie: Rozhodujme o svém městě

SBORNÍK KONFERENCE - Rozhodujme o svém městě 8. – 9. 10. 2013, Brno Participativní rozpočet jako aktivní zapojení občanů a občanek do rozhodování Zdroj: http://aa.ecn.cz/img_upload/c4e56783c55554248b7d9cefc26859ea/0103_ea_sw_sbornik_a5_web.pdf Ekumenická akademie: Rozhodujme o svém městě

Průběžná zpráva o petici k 18.3.2014 - Odpověď primátora

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu: Primátor zaslal členům petičního výboru následující odpověď (opis) *** HLAVNÍ MĚSTO PRAHA RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Primátor hlavního města Prahy V Praze den 3. března 2014 Č.j.: S-MHMP...

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Co je to participativní rozpočet ?

 

 

Participativní rozpočtování (PR) je demokratický proces, ve kterém členové místní komunity přímo rozhodují o použití části veřejného rozpočtu. Občané se tak zapojují do rozhodování o obecním rozpočtu, o prioritách a výběru nových investic paralelně a provázaně s rozpočtovacím procesem prováděným prostřednictvím struktur zastupitelské demokracie. PR lze aplikovat v různém rozsahu na jiných úrovních ( stát, kraj, školy, vysoké školy, bytová výstavba).

 

Jak to funguje?

Členové místních komunit příjímají rozpočtová rozhodnutí během každoroční série místních shromáždění a a setkání. Existuje mnoho modelů participativní rozpočtování, většina z nich ale obsahuje tyto fáze : diagnostika, diskuse, rozhodování, provádění (implementace) a sledování.

1. Obyvatelé definují místní prioritní potřeby, generují nápady jak na tyto potřeby reagovat, a volí rozpočtové zástupce za svou komunitu.

2. Tito zástupci diskutují místní priority a rozvíjí konkrétní projekty, které řeší je, spolu s odborníky.

3. Místní občané na shromážděních volí, které z těchto projektů budou vybrány k financování.

4. Vedení města (místní vláda) realizuje vybrané projekty.

5. Občané sledují provádění rozpočtových projektů.

 

Příklad:

Obyvatelé identifikují jako jednu z priorit potřebu prostoru pro rekreaci. Jejich rozpočtoví zástupci vypracují návrh nového hřiště. Obyvatelé pak hlasují o tomto a jiných návrzích, a pokud je projekt hřiště schválen, město investuje do jeho výstavby z prostředků, které byly pro PR určeny.

 

Kde to funguje ?

Brazilské město Porto Alegre (1,5 mil obyvatel) zahájilo první participativní rozpočtování v roce 1989. V Porto Alegre se každý rok PR procesu účastní 50.000 lidí, rozhoduje se o cca 20% rozpočtu města. Od roku 1989 se PR se rozšířil do více než 1200 měst v Latinské Americe, Severní Americe, Asii, Africe a Evropě. V USA a Kanadě, což zahrnuje PR v Torontu, Montrealu, Guelph, a Chicagu.

 

Jaké jsou výhody?

Volení zástupci, komunitní organizace, zástupci akademické obce, a mezinárodní instituce, jako jsou Organizace spojených národů a Světová banka považují PR za model demokratické vlády.

 

Proč?

Dává slovo místním komunitám

Řadoví občané dostávají možnost účastnit se na skutečných rozhodnutích.

Přispívá k lepšímu a spravedlivějšímu rozhodování

Místní občané vědí nejlépe, co potřebují, a rozpočtové peníze se distribuují do komunit s největšími uznanými potřebami.

Rozvíjí aktivní a demokratické občanství

Místní obyvatelé, zaměstnanci, úředníci a zastupitelé se učí demokracii tím, že ji praktikují. Získají větší pochopení komplexních politických problémů a potřeb společenství.

Tvoří komunity a posiluje komunitní organizace

Lidé se rychleji poznávají se svými sousedy a cítí se více spojeni se svým městem. Místní organizace tráví méně času lobbováním a více času věnují na samotná politická rozhodování a řešení.

Rozpočtová shromáždění spojují skupiny a přitahují nové členy.

Propojuje politiky a jejich voliče

Politici mohou budovat užší vztahy se svými voliči. Místní komunity více poznají své volené zástupce i úředníky města.

Dělá správu města více přehlednou a efektivní

Rozhodování o rozpočtových výdajích veřejně dává méně příležitostí pro korupci, plýtvání, nebo pro vznik nákladného veřejného odporu.

 

Alternativa Zdola s využitím informací z http://www.participatorybudgeting.org/