Preskoč na obsah

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

AZ doporučuje:

Think tanky zabývající se tzv. novou ekonomikou
 
NEF-The New Economics Foundation (UK)
 
 
New Economics Institute (USA)

 
The Institute for New Economic Thinking_INET (USA)
 
 
Společný projekt : interaktivní mapa globálního přechodu k nové ekonomice
The Global Transition to a NEW ECONOMY.
 

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Lokální ekonomika - šance jak bojovat proti krizi

Autor/ka: AZ

Management lokálních cyklů – podpora místní ekonomiky

Pro vytvoření udržitelné ekonomiky zajišťující materiální potřeby komunity je třeba vytvořit lokální ekonomické cykly, v jejich rámci budou místní společenství velkou část své hospodářské aktivity realizovat na místní úrovni.

Existuje mnoho příkladů, jak lze jednoduše zvýšit efektivitu řízení lokální ekonomiky, jak zajistit důležité služby a výroby na místní úrovni a zabránit tak odlivu prostředků z komunit a tím ji i stabilizovat a zabránit migraci.

Při zvyšování efektivity místních komunit je třeba zohledňovat veškeré možné dopady, eliminovat negativní a posilovat pozitivní přínosy. Je nutno soustředit se na začlenění každého projektu do širší interakce v rámci komunity a to na ekonomické, sociální i environmentální úrovni. Nejde tedy jen o technická řešení, ale také o celou řadu personálních a sociálních interakcí v určitém kontextu, které mají na zdar a dlouhodobou funkčnost projektu podstatný vliv.

Dlouhodobá ekonomická a ekologická udržitelnost lokalit a mikroregionů je nevyhnutelně spojena s posilováním lokální ekonomiky. Právě tyto oblasti jsou v běžném systému zvlášť zranitelné při turbulencích světových trhů, které nemohou nijak ovlivňovat, a velká ekonomická krize často znehodnotí výsledky dlouholetého úsilí. Ukazuje se také, že velké přímé zahraniční investice zpravidla přinášejí víc rizik než přínosů. Pro zajištění životních potřeb a efektivní využívání přírodních zdrojů je lokalizace ekonomiky nejúčinnější strategií.

Při snaze o řešení lokálního hospodaření a rozvoje by se mělo vycházet ze stávajících zkušeností a nesnažit se v prvních fázích vymýšlet nic nového. Proto by bylo vhodné připravit jednoduchý materiál se základním přehledem technik, které lze využít v rámci podpory místního rozvoje / budování komunit.

Jedná se především:

- Nástroje pro měření a výzkum výkonů lokální ekonomiky i přání a podporu občanů.
- Efektivní nástroje pro obecní plánování – planning for real apod.
- Zvýšení participace občanů na rozhodování – participativní tvorba rozpočtu, kvalita infrastruktury, dopravní bezpečnost apod.
- Podpora místních obchodů se zaměřením na výrobky produkované v okolí, obchodů zdarma (give-away shop – nabídka použitých věcí) apod.
- Lokální energetika (včetně podpory úspor)
- Subsistenční zemědělství.
- Podpora místné péče o obyvatele o životní prostředí – pečovatelská služba, zajišťování jídla a nákupů pro nemohoucí, údržba krajiny.
- Zajištění kultury a zábavy – knihovna a kino (ve spojení s dalšími třeba pojízdná), místní wi-fi, sportovní a dětská hřiště.
- Vzdělání – zajistit udržitelnost místních škol a předškolních zařízení. Spolupráce více obcí.
- Místní doprava – podpora stávající struktury, revitalizace místních tratí, organizovaná občanská dopravní svépomoc.
- Využití nerepresivní sociální ekonomiky – zaměstnávání nezaměstnaných, handicapovaných, apod.
- Spolupráce s místními podniky včetně realistické podpory zaměstnanců při snaze o jejich převzetí v případě úpadku.
- Místní banky / kampeličky
- Nepeněžní výměnné systémy – Výměnný kruh / LETS
- Lokální obchodní systémy postavená na místní měně (dobropisech)
- Vzájemná podpora regionů a globální odpovědnost – Fairtrade, odpovědné veřejné nákupy apod.

To je jen několik oblastí, z nichž mnohé patřily tradičně do správy obce. Některé jsou novější a odpovídají na potřeby obcí v dobách krize či globální ekonomiky. Mohly by tu být i další a bude vítán každý praxí podepřený příspěvek. V tuto chvíli není potřeba vymýšlet nic nového a spíše se držet vyzkoušených postupů – zaměřit se na přenos „know-how".

Nejefektivnější projekty jsou ty, které jsou už při své přípravě zařazeny do širší strategie působící směrem k systémovým změnám ve smyslu ekonomické, sociální a ekologické udržitelnosti, nejlépe ve spojení těchto důrazů. Takové projekty pak mohou být inspirující také pro nutné změny na úrovni národní a EU.

Většina těchto nástrojů vyžaduje odhodlanou spolupráci na místní úrovni a proto je dobře zaangažovat již od počátku co nejširší škálu stakeholderů, od místních zastupitelů, místních podnikatelů přes občanské spolky až po aktivní jednotlivce. Ti by pak multiplikačně mohli přenášet informace v rámci svého prostředí.

Aktuálně bude Alternativa Zdola oslovovat nové zastupitele a navrhoval spolupráci s výše zmíněnými projekty. Prioritou je aplikace participativního rozpočtu, stejně jako rozšíření používání obecních referend, jako standardních nástrojů pro vyšší zapojení občanů.

Další materiály a výstupy budou následovat.
Pokud máte dotazy, návrhy či připomínky, či byste se rádi do pracovní skupiny Místní ekonomika bydlení zapojili, kontaktuje nás na
info@alternativazdola.cz

 

   
   

Co mohu v LETS nabídnout? Co mohu v LETS nabídnout?

Pravidla LETS - jak na to prakticky Pravidla LETS - jak na to prakticky

Novinky - Lokální ekonomika Novinky - Lokální ekonomika

Zbyněk Fiala: Lokální ekonomika podle Johna Boika

Udržitelnost, rovnost, otevřená spolupráce a všechny možnosti rozhodování o vlastním osudu, to jsou prvky mnoha úvah o alternativní ekonomice. Americký autor John C. Boik k tomu přistoupil s mimořádnou systematičností, jak se jí naučil ve svém původním oboru, biologii, konkrétně výzkumu rakoviny. Boik, John (2012-06-24). Creating Sustainable Societies: The Rebirth of Democracy and Local Economies . SiteForChange. Kindle Edition nebo http:// www.CreatingSustainableSocieties.com...

Zbyněk Fiala: Francie uznává alternativní měny

Má to funkci peněz, dá se jimi platit, ale vydává je někdo jiný než centrální banka – jejich emise je pod kontrolou místních samospráv. Ve Francii běží už třicet projektů takových místních peněz (lokálních doplňkových měn - MLC) a třicet dalších se připravuje. Umožňuje to zákon o sociální a solidární ekonomice, který byl přijat loni v létě. První zkušenosti s jejich použitím posbírala oficiální studie zadaná francouzskou vládou, kterou lze najít na webu Strany evropských zelených. ...

PRALETS

    Na počátku tohoto roku jsme ve skupince přátel rozjeli pražský LETS (Local Exchange Trading Systém). Do tohoto systému se můžete připojit a začít jej využívat. LETS je bezpeněžní výměna zboží a služeb pomocí elektronického systému Cyclos. LETS pomáhá řešit kam s přebytky věcí, produktů; kam s nabídkou či poptávkou služeb. Nemusíte hledat někoho, s kým byste mohli vyměnit například jablka za hodiny angličtiny, bylo by složité najít takovou...

Lokální měny: v srdci kapitalismu klíčí nová ekonomie

  9.04.2015  -   Reporterre, le quotidien de l'écologie Článek je k dispozici též francouzsky   Christophe Fourel Lokální komplementární měny, kterých je ve Francii stále více, se pomalu dostávají v politice na pořad dne. Tyto měny mají znovu lokálně ukotvit ekonomiku a dát smysl obchodním vztahům tak, že odeberou monopol na měnu bankám a státu. Lokální komplementární měny (MLC) se...

Daniel Hrabina: Města změny, čili jak oživit místa, kde žijeme

Energeticky soběstačná společnost fungující na místních a obnovitelných zdrojích, která si většinu potravin vypěstuje v blízkém okolí a v komunitních zahradách. Společnost která neplýtvá, opravuje, vyrábí, co opravdu potřebuje, recykluje a navzájem si pomáhá. Společnost která funguje i bez levné ropy a netrpí chronickou nezaměstnaností. Společnost která si nenechává vysávat své peníze z kapes supermarkety a která dokáže zamezit úprku peněz a pracovních míst jinam třeba díky lokální měně a...

Ustavující schůzka výměnného obchodu v Praze

Za přítomnosti asi 15 osob se v zadních prostorech Galerie Langhans - Člověk v tísni konala dne 22.10. první ustavující schůzka zájemců o účast ve výměnném obchodu LETS (Local Exchange Trading System). V angličtině má akronym LETS ještě další význam - nechať, pojďme... Smyslem LETS je prodej a nákup různého zboží či služeb bez hotovosti a bez dluhů, ale rovněž zprostředkování bohatší komunikace. Dohodli jsme se, že založíme pražskou skupinu LETS, odsouhlasili jsme pravidla. Základní...

Videozáznam: Festival lokální ekonomiky 2014 - Šluknov

FESTIVAL LOKÁLNÍ EKONOMIKY 20. a 21. ZÁŘÍ 2014 - II. ROČNÍK ŠLUKNOV - areál šluknovského zámku Festival lokální ekonomiky je v České republice ojedinělá akce. Po dvacetiletí ne zcela zodpovědného hospodaření přináší nový vhled na téma oživení regionů „na které se zapomnělo". Festival je přehlídkou příkladů dobré praxe názorně ukazujících, co všechno je možné udělat, aby se nám dařilo lépe, a abychom se uprostřed Evropy mohli opět cítit jako Evropané. Hlavní částí festivalu je...

Fórum: EXODUS JAKO ŘEŠENÍ? - Šest klíčových bodů pro obnovu Šluknovska

Šest klíčových bodů pro obnovu Šluknovska, které vzešly z fóra „Exodus jako řešení" dne 24. 6. 2014 ve Varnsdorfu. 1. Podpora lokální ekonomiky, zaměstnanosti a vzdělávání propojeného s praxí: -  Je nutné podporovat místní produkci a služby, usilovat o rozvoj menších firem vytvářejících pracovní místa. Kvalifikovaným odborníkům zajistit dobré podmínky pro život. -  Ekonomiku regionu směřovat k budování více soběstačných a nezávislých systémů nezávislých na dotacích....

Fórum: EXODUS JAKO ŘEŠENÍ? - Popis situace

Dvě desítky lidí se v úterý 24. června zúčastnily fóra „Exodus jako řešení?", které pořádala Místní akční skupina Šluknovsko ve Varnsdorfu. Přítomno bylo několik starostů, zástupce Hospodářské a sociální rady Děčínska, okresní hospodářské komory, obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, místní podnikatelé a veřejnost. Tématem setkání bylo odcházení obyvatel ze Šluknovska a Děčínska. I když podle statistiky úbytky počtu obyvatelstva nejsou výrazné, k exodu na Šluknovsku skutečně...

Videozáznam: Ilona Švihlíková - Lokální ekonomika a participace občanů na rozhodování obcí

14. 6.2014 - Přednáška a diskuse Ilony Švihlíkové ve Fryšavě na Vysočině na téma Lokální ekonomika a participace občanů na rozhodování obcí.

Lidé dokáží o penězích rozhodovat lépe než egoističtí politici. Docentka Švihlíková prozradila, jak to již leckde funguje

REPORTÁŽ S plánem, jak uvést do praxe nový model demokratického vládnutí, vystoupila na debatě s veřejností v Ostravě ekonomka Ilona Švihlíková. O rozdělování veřejných peněz by podle ní mohli rozhodovat nejen politici, ale i běžní občané. Veřejnost by si sama řekla, jak naloží s částí rozpočtu.   Foto: Petr Kupka Popisek: Ilona Švihlíková Problémy lokální ekonomiky by mohlo řešit podle docentky Švihlíkové větší zapojení občanů do...

Zbyněk Fiala: Participativní obec s vlastní měnou

Změna musí přijít zdola. Vytváření udržitelných společností vyžaduje obrození demokracie a lokálních ekonomik. Autor tohoto zjištění – se kterým do mrtě souhlasím – kupodivu není ani filozof, politolog, historik nebo ekonom, ale biolog s diplomem z Texaské university, jehož hlavním oborem je výzkum rakoviny. Jmenuje se John Boik a shánění výzkumných grantů ho natolik ponořilo do bezvýchodnosti systému postaveného na honbě za ziskem, že načrtl východisko na zcela jiných systémových...

Zbyněk Fiala: Pusť tam slepice

Tohle není předvolební blog, i když trochu ano. Zatímco v televizních debatách se rozvíjejí více nebo méně promyšlené debaty o budoucnosti, lidem by možná stačilo trochu rozvázat ruce a nabídnout příležitost. Značnou část bídy lze teoreticky zmírnit vlastníma rukama. Jak jsem však viděl na Festivalu lokální ekonomiky ve Varnsdorfu, o kterém už jsem začal psát v příspěvku Hladové zdi nestačí, prakticky narážíme na každém kroku. I dříve mívali lidé loktem do kapsy, ale kdo...

Martin Zíka: Co umí řešit lokální ekonomika?

Odpovědí na problémy Děčínska a Šluknovska může být rozvoj lokální ekonomiky. Festival lokální ekonomiky vlil do skupiny místních nadšenců velkou chuť vyzkoušet některé metody v praxi. Byla založena například lokální měna TNE. Děčínsko a Šluknovsko patří mezi regiony s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice. Podle některých statistik zde na jedno volné pracovní místo připadá až čtyřicet zájemců. Špatná hospodářská situace se odráží na klesající kupní síle místního...

Varnsdorf má místní měnu – vratnou sklenici

Systém lokální měny byl v sobotu 21. září spuštěn ve Varnsdorfu. Měna TNE – „Tvrdší než euro" - má podobu vratné uzavíratelné skleničky, do níž mohou zúčastněné subjekty plnit své výrobky, nebo ji směňovat za její hodnotu – 30 Kč. Slavnostní rozběh se uskutečnil v rámci Festivalu lokální ekonomiky. Zatím se do systému zapojily varnsdorfská kavárna Dlask, děčínská kavárna/bistro Houpací koník a čokoládovna Mana z Krásné Lípy. Zájem hned na tiskové konferenci...

Tomáš Tožička : Podpora lokální ekonomiky: historie, východiska, praxe

Zdroj: http://www.denikreferendum.cz/clanek/16442-podpora-lokalni-ekonomiky-historie-vychodiska-praxe Lokální ekonomika a nové finanční a bankovní systémy jsou zásadní postupy na cestě z krize. Potvrzují to funkční příklady a léta praxe. V jedné malé vesnici žili pan Houska, pan Svíčka a paní Krejčová. Pan Houska vyráběl jídlo, pan Svíčka zajišťoval energii pro vaření a svícení a paní Krejčová vyráběla oblečení a boty. Od nepaměti měl každý z nich dvě mince. Každý z nich...

Zbyněk Fiala: Aby peníze dávaly smysl

Penízům se dá vyčíst leccos, ale většinou nám uniká, že ty, které používáme, neexistují. Jsou jen jakýmsi příslibem, který vznikl z ničeho, „z čirého vzduchu", jen jako navýšení dluhu. Banka může napůjčovat desetkrát víc, než získala vkladů, a jedním z nástrojů, který toto letadlo udržuje ve vzduchu, je úrok. Předpokládá tedy také nekonečný růst příjmů dlužníků, ale Země není bezedná, takže to nedává moc velký smysl. Co místo toho? A do čeho peníze vkládat, aby neškodily? ...

Festival lokální ekonomiky - Program

FESTIVAL LOKÁLNÍ EKONOMIKY 21.   -   22.   9.   2013   -   VARNSDORF   -   KLUB STŘELNICE Pořádá:   MAS Šluknovsko,   Boženy Němcové   476,   407   47   Varnsdorf   KONFERENCE LOKÁLNÍ EKONOMIKY   Kontakt na organizátora:   Martin Zíka,   775   855   303,   zika@vylep.info   Populární část konference   - ...

Úvod do LETS Úvod do LETS

Lokální ekonomika a LETS Lokální ekonomika a LETS

 

Tři dobré důvody pro LETS Tři dobré důvody pro LETS