Zpravodaj AZ prosinec 2018

Obsah čísla:

 • Úvodník – Karel Růžička: Můžeme slavit, ale také musíme plánovat
 • Doporučujeme
 • Ilona Švihlíková: Divné dotazy
 • Kalendárium prosinec 2018
 • “Česko ve 21. století – dalších 100 let ČR”: Výzva k účasti na otevřené platformě
 • Karel Růžička: Revoluci znova a doopravdy
 • Hledání důvodů propadu levice
 • Co najdete ve sborníku
 • Československo ve  velmocenských sítích
 • Otevřený prostor: Bydlení jako společenská otázka
 • Umění změny: Osm hrdinů, kteří mění svět

Zpravodaj AZ prosinec 2018 v pdf ke stažení
Zpravodaj AZ prosinec 2018 v pdf ke stažení – ČB pro tisk