Zpravodaj AZ květen 2019

Obsah čísla:

  • Úvodník – Karel Růžička: Bydlení ve zlatém dole
  • Doporučujeme
  • Zbyněk Fiala: Pátky pro budoucnost
  • Kalendárium květen 2019
  • Protest proti vydání Juliana Assange
  • Sice minijarmark, ale s nováčkem
  • Solidární ekonomika má šance
  • Věra Beranová: Osobnosti v kultuře a umění – 3. část

Zpravodaj AZ (kveten 2019) v pdf ke stažení
Zpravodaj AZ (kveten 2019) v pdf ke stažení – ČB pro tisk