V Chrudimi bylo živo

Chrudim byla další zastávkou, kde autoři prezentovali knihu Kapitalismus, socialismus a budoucnost. Důvod byl poměrně nabíledni, jeden ze spoluautorů knihy, Miroslav Tejkl, je chrudimským zastupitelem.

Přestože se přednáška odehrávala poměrně brzy odpoledne, klasické místo Vodní zdroje, bylo plné. Téma dobývání renty očividně zaujalo, protože přednáška se v závěru v části vyhrazené diskusi stala dosti živou. Účastníci začali mezi sebou diskutovat o nutnosti referenda a většího zapojení občanů do dění, což přímo navázalo na otázku, která na akcích (nejen s knihou Kapitalismus, socialismus a budoucnost) zaznívá opatrně: kdo to udělá (neboli kdo bude ten tzv. revoluční subjekt). Akce v Chrudimi ukázala na určitou rozpolcenost, část občanů se domnívá, že jejich aktivity nemají vůbec žádnou cenu (kvůli tomu jak vypadá mediální scéna, ale i politika ovládaná miliardáři), jiní si myslí, že je potřeba se rvát i za místní kauzy, další by raději hned zakládali další politickou stranu.

Chrudim jasněji než jiná místa ukázala, že existuje dosti široké povědomí problémů, ale není zcela jasné „kde začít“ a jak se pustit do řešení. Nutno dodat, že podobné debaty se nevedou jen u nás, ale ve všech minimálně západních zemích. Jedno je jasné: cesta nebude přímá, často se půjde cestou „pokus, omyl“ a každá země bude vycházet ze svých specifických podmínek. Ne snadné to nebude, ale nutné to je.